Herdenking

bloemenkransen

Jaarlijkse herdenking

Sinds 1946 heeft er ieder jaar een herdenking plaatsgevonden in de Cellenbarakken. Tijdens de eerste herdenking werden de Doodencel en het Poortje ingewijd; in 1950 werd de gedenkplaat aan de Stevinstraat onthuld door koningin Juliana.

Ieder jaar wordt de herdenking gehouden op de laatste zaterdag in september. Tijdens de herdenking wordt een herdenkingsrede uitgesproken, er wordt muziek gespeeld, en na een minuut stilte en het Wilhelmus wordt een Stille Gang gehouden langs Doodencel 601, waar kransen worden gelegd. In de cel ligt één van de Doodenboeken opengeslagen. Hierna is er voor alle deelnemers gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie te drinken, een bijeenkomst die voor vele betrokkenen het karakter van een reünie heeft. Aan de herdenking nemen ieder jaar zo’n 350–400 mensen deel, waaronder een aantal bijzondere genodigden zoals de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer, vertegenwoordigers van het Kabinet, de Commissaris van de Koningin en de burgemeester van Den Haag. Het Koninklijk Huis geeft gewoonlijk blijk van haar betrokkenheid door het sturen van telegrammen.
Leerlingen van het Mariscollege Belgisch Park, de school die het Oranjehotel als monument geadopteerd heeft, leggen ieder jaar een bloemstuk bij de Doodencel. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Koninklijke Politiekapel Haaglanden en ondersteuning op velerlei gebied tijdens de herdenking wordt verleend door de Scouting Sint Jorisgroep 5.
Een impressie van een eerdere herdenking is te vinden onder deze link.

 

Herdenking 2016

De jaarlijkse herdenking vond in 2016 plaats op zaterdag 1 oktober. De spreker was dr. Jolande Withuis, historica, onderzoekster bij het NIOD.

Een zeer korte impressie is te zien in het NOS Journaal van 1 oktober, bij 10’56”. u kunt hier de tekst nalezen van het openingswoord van Dineke Mulock Houwer, voorzitter van de Stichting Oranjehotel, de toespraak van Eline de Jong, achterkleindochter van oud-gevangene Jan Eusman, en de herdenkingsrede van Jolande Withuis, historica.

Kranslegging door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer   Kranslegging burgemeester van Aartsen   Kransen bij Doodencel 601

De jaarlijkse herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds.