Adopteer een cel

Oorspronkelijk omvatte het Oranjehotel ruim 500 cellen. Hiervan zijn er nu nog 121 daadwerkelijk aanwezig: deze celruimtes bestaat nog en zijn voorzien van een deur. Sommige cellen zijn hersteld en worden gebruikt als presentatie-cel, andere cellen zijn in de situatie uit 2009 gebleven toen ze niet langer werden gebruikt voor detentie. 

De nog zichtbare cellen zijn deels beschikbaar voor een symbolische ‘adoptie’. Hoewel die cellen in de loop van de tijd natuurlijk zijn aangepast en de uitstraling uit circa 1980 dateert, bevinden de cellen zich nog steeds op dezelfde plek als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deels zijn ze publiek toegankelijk, deels uitsluitend onder begeleiding van een medewerker.

Met de symbolische adoptie kunt u uw persoonlijke betrokkenheid bij een bepaalde cel zichtbaar maken. Bovendien draagt u door adoptie direct bij aan de ontwikkeling van het Nationaal Monument Oranjehotel.
De met een gele cirkel gemarkeerde cellen zijn reeds geadopteerd.

Adoptie kan op twee manieren: 

1. Op basis van een bepaald nummer; een cel met voorkeursnummer adopteert u door een eenmalige storting van ten minste € 750.
2. Op basis van een willekeurig toe te bedelen nummer; een willekeurige cel zonder voorkeursnummer kost eenmalig ten minste € 500.

Helaas is niet van alle gevangenen in het Oranjehotel bekend in welke cel ze zaten. Daar wordt in het kader van ons Digitale Namenregister verder onderzoek naar gedaan, zodat we een zo volledig mogelijke database opbouwen.

Welke cellen zijn nog beschikbaar voor adoptie?

Cel 339 t/m 342
Cel 347 t/m 356 (met uitzondering van Cel 355)
Cel 421 t/m 444
Cel 509 t/m 532 (met uitzondering van Cel 513, 523, 528, 530 en 532)
Cel 597 t/m 620 (met uitzondering van Cel 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 607, 610 en 615)
Cel 676 t/m 699
Cel 746 t/m 754

Als u een cel adopteert krijgt u:

  • Een vermelding in de (digitale) plattegrond;
  • Een certificaat waaruit de adoptie blijkt;
  • Een Nationaal Monument Oranjehotel-pas (met daarmee gratis toegang voor max. 2 personen); 
  • De status van Beschermer van het Oranjehotel gedurende het eerste jaar; 
  • Het eerste recht om na afloop van de vijf jaar periode op dezelfde voorwaarden voor vijf jaar te verlengen;
  • Een kleine sobere vermelding bij de cel die u adopteert.

Een cel is slechts beschikbaar voor één adoptie en de adoptie geldt voor een periode van vijf jaar.

Desgewenst kunt u kiezen voor een gespreide betaling van € 175 (voor een cel met voorkeursnummer) en € 125 (voor een cel zonder voorkeursnummer) per jaar. U mag natuurlijk altijd een hoger bedrag doneren.

U kunt natuurlijk ook namens een bepaalde groep, familie, nabestaanden of instantie adopteren.

Een cel adopteren die niet meer fysiek aanwezig is binnen het terrein van het Nationaal Monument Oranjehotel kan desgewenst ook. Ook daarvoor geldt een tarief van tenminste € 500.

Hoe kan ik een cel adopteren?

Een cel adopteert u door het onderstaande formulier in te vullen. U ontvangt dan een bevestiging en een betaalverzoek.

Aanmeldformulier 'Adopteer een cel'