Schenken en nalaten

Incidentele Schenking

Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen aan het Herinneringscentrum Oranjehotel komt uw gift ten goede aan de realisatie van bijzondere projecten, publicaties, educatieve activiteiten of het Herinneringscentrum in het algemeen. Een eenmalige gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in dat jaar meer dan € 60,00 bedraagt en als u tussen de 1% en 10% van het bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor uw donaties aan verschillende goede doelen bij elkaar optellen.

Meerjarige schenking

Een periodieke gift die over minimaal vijf jaar gespreid is biedt extra voordeel: in deze vorm is uw schenking maximaal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zonder drempel of plafond. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingschijf. Het voordeel kan oplopen tot wel 52% van het te schenken bedrag. Een periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst, er hoeft sinds 2014 geen notariële overeenkomst te worden gemaakt.

Wilt u ons periodiek schenken, vult u dan het onderstaande formulier in. Het ingevulde formulier kunt u getekend terugsturen naar:

Stichting Oranjehotel
Heulestein 18
3461 GE  Linschoten
of mailen naar: info@oranjehotel.org

Nalaten

U kunt het Herinneringscentrum Oranjehotel opnemen in uw testament. U kunt dit doen door middel van een erfstelling of een legaat, voor een percentage van uw nalatenschap of een vast bedrag. U kunt een bedrag nalaten voor een specifiek doel, zoals educatie, het gebouw of de collectie, of zonder een specifiek doel te benoemen. Al uw wensen kunt u bespreken met uw notaris.

ANBI

Stichting Oranjehotel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting hoeft daarom geen schenk- en erfbelasting te betalen. Elke schenking komt dus 100% ten goede aan het Herinneringscentrum. Voor u als schenker is de ANBI-status financieel voordelig: u krijgt een deel van uw gift terug van de Belastingdienst.