Over ons

Het Nationaal Monument Oranjehotel laat zien hoe kwetsbaar vrijheid is. We behouden de originele cellenbarak van de politiegevangenis in Scheveningen waar tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze mensen gevangen werden gezet en maken ze toegankelijk voor een breed publiek, individueel en in groepsverband.

We houden de herinnering levend aan al die mensen die hier werden opgesloten, vaak omdat ze in verzet kwamen tegen de bezetter. Hun verhalen over angst, hoop, geloof en vaderlandsliefde verbinden we aan actuele thema’s als rechteloosheid, onderdrukking, vervolging en de keuzes die mensen onder die omstandigheden maken.

Dat doen we door het openstellen van het cellencomplex, een vaste presentatie, een aanbod van verschillende activiteiten en een jaarlijkse herdenking.