Monumenten


Na de oorlog zijn bijzondere monumenten gecreëerd in het Oranjehotel. In cellengang D is een van de dodencellen geheel in zijn oorspronkelijke staat bewaard als “Doodencel 601”. Zelfs de geschriften van gevangenen op de muren werden bewaard: indrukwekkende getuigenissen van leed en angst.

In 1945 werd het Poortje gesloten om sindsdien slechts één keer per jaar open te gaan. Dan kunnen de deelnemers aan de jaarlijkse herdenking op de laatste zaterdag van september het complex bezoeken.

Een belangrijk onderdeel van de herdenking vormt de Stille Gang langs Doodencel 601, waarbij deelnemers een ogenblik stil staan bij de Cel en hun respect uiten met kransen en bloemstukken. In cellengang D klinkt hierbij het geluid van de Bourdonklok van de Waalsdorpervlakte. Elk jaar komen zo’n 400 mensen samen voor de herdenking. Na afloop worden alle bloemen aan de buitenmuur van de gevangenis onder de gedenkplaat “Zij waren eensgezind” gelegd. De Doodenboeken, die de namen en portretten bevatten van omgekomen oud­gevangenen, vormen een uniek papieren monument voor het Oranjehotel.