ANBI

Stichting Oranjehotel en Stichting Beschermers Oranjehotel zijn beide Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Contactgegevens Stichting Oranjehotel

Mevr. G.T. Vinkenburg-Bos, secretaris                             
Heulestein 18
3461 GE  LINSCHOTEN
Tel. 0348 - 460 272
secretaris@oranjehotel.org

drs. H. van der Meulen, penningmeester
Fideliolaan 98
1183 PP  AMSTELVEEN
Tel. 020 - 645 27 05
penningmeester@oranjehotel.org

Fiscaal nummer/RSIN: 8167 41 517

Contactgegevens Stichting Beschermers Oranjehotel

Dhr. H. Kappelle, secretaris
Laan van Leeuwesteijn 25
2271 HH  Voorburg

Dhr. O. van der Harst, penningmeester

Fiscaal nummer/RSIN: 858706568