Verder lezen

Literatuurlijst

 • Anderson, Jan en Hjalmart Teunissen, De donkere jaren van Vlaardingen. Van mobilisatie tot bevrijding (Vlaardingen 2005)
 • Anderson, Jan en Erna Middelkoop, De Geuzen in Vlaardingen (Vlaardingen z.j.)
 • Balk, J.Th., Tom Bosschart, 1897-1941. Verzetsstrijder van het eerste uur (Amsterdam 1971 – Uitgave in eigen beheer)
 • Bamberg, Don, Dossier NN: spoorloos in Hitler’s Derde Rijk (1985, heruitgegeven in 2010). Te bestellen via info@oktober44.nl.
 • Beaufort, Binnert Philip, Kerstmis in Scheveningen (Amsterdam 1945)
 • Benda-Beckmann, Bas von, Het Oranjehotel. Een Duitse gevangenis in Scheveningen (Amsterdam, 2019)
 • Berg, Kees en Maarten van Doorn, Dagboek van het dagelijks leven. Den Haag en de Hagenaars tijdens de bezetting, ’40-’45(Den Haag 1983)
 • Bergmans, Loes, Episode (1946)
 • Bochove, Bas van, Ser Louis en Herman Noordegraaf (red.), Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 (Schiedam 1995)
 • Boom, C. ten, Gevangene en toch…; Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbrück (1946)
 • Boom, Bart van der, ‘Den Haag: de Waalsdorpervlakte. Verzet en repressie in de Tweede Wereldoorlog’, in: Wim van den Doel, red., Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2005)
 • Brandsma, Titus, Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen (Tilburg 1945)
 • Brandsma, Titus, Mijn Cel. Dagorde van een gevangene (Tilburg 1944)
 • Brouwer, M., Den Vaderland Getrouwe (Rotterdam 1947)
 • Brug, W.A., Hun naam leeft voort….! (Alphen a/d Rijn 1989)
 • Bunge, Louis van, Scheveningen (1945)
 • Donker, Anthonie, Tralievenster (1945)
 • Doolaard, A. den, Oranjehotel (1944)
 • Doolaard, A. den, De Partisanen en andere gedichten (Tiburg 1945)
 • Dubois, A., De muren spreken (Den Haag z.j.)
 • Eman, D. en J. Schaap, Things we couldn’t say (z.p. 1994); vertaling: Die hun leven niet liefhadden tot de dood (Den Haag 1995)
 • Feenstra, R. e.a., R.P. Cleveringa Gedenkschriften (Leiden 1983)
 • Folmer, D.W., Dagboek Kamp Amersfoort 1942 (Zutphen 2005)
 • Fries, K. de, ‘In deze bajes…’. Een jaar Oranje-hotel (Utrecht 1945)
 • Gelder, Bert van, Deutsche Betreuung in dem holländischen Polizeigefängnis der SIPO (2005)
 • Gelder, Bert van, Brand bij de Wehrmacht! Verzetsgroep De Vonk, Den Haag 1942-1943 (IJzendijke 2005)
 • Harthoorn, W.L., Verboden te sterven, uitgeverij Van Gruting (2007, eerder uitgegeven in 1963)
 • Heere, Peter H. en Arnold Th. Vernooij, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal (Den Haag 2005)
 • Jong, L. de, De Bezetting, deel IV (Amsterdam 1961-1965)
 • Jong, L. de, De bezetting na 50 jaar II (Den Haag 1990)
 • Knegt, P. de, De jongste van de achttien doden – George den Boon – 1919-1941 (Brunssum 2012)
 • Kok, René en Erik Somers red., ‘Toenemend Verzet’, in: Documentaire. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Zwolle 1990)
 • Kok, René en Erik Somers red., ‘Burgers en militairen in gevangenschap’, in: Documentaire. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Zwolle 1991)
 • Kornaat, Klaas, De schok van het onbekende. Vlaardingen tijdens crisis, bezetting en bevrijding (1936-1947)
 • Krop, F.J., Gevangenis en concentratiekamp; A: Scheveningen B: Het Haagsche Veer C: Amersfoort D: Vught (1945)
 • Lijnden–van den Bosch, A.M.C. van, Dominee D.A. van den Bosch (Wageningen 1946)
 • Meij, J.N.J. van der, Op erewoord … Oorlogsherinneringen van een marineman (Amsterdam, 1997)
 • Meijer, Brocardus, Titus Brandsma (Bussum 1951)
 • Minco, Bill, Koude voeten. Begenadigd tot levenslang (Nijmegen 1997)
 • Monchy, S.J.R. de, Bezetting en bevrijding. Persoonlijke herinneringen (Den Haag 1953)
 • Necker Veterman, E., Keizersgracht 763. Een blauwboek (Amsterdam 1946)
 • Oudesluijs, D., Plekken van verzet en pijn – Herinneringen aan de oorlog (2011)
 • Paape, Harry, De Geuzen (1965)
 • Pellenburg, J.A., In de gevangenis te Scheveningen
 • Poel, Aart van der, Vijand-Vriend-Broeder. Arno Potzsch in Nederland, 1940-1945 (Rijswijk 2002)
 • Postel, Evert sr., Dagboek
 • Ravenstein, M. van, Waarheen gaat…Gij? (1984)
 • Rij, C. van, ‘Tuchthuizen en gevangenissen’, in: Onderdrukking en verzet I (Amsterdam z.j.) 671-679.
 • Rijckevorsel, Laetitia M.L. van, Hemel en Hel – Het korte leven van Frans von Fisenne (Den Haag, 2009)
 • Roelfzema, Erik Hazelhoff, Soldaat van Oranje, ’40-’45 (Baarn z.j.)
 • Romkes, Jenneke, Cel 383, zing nog eens. Een leven met de oorlog (Amsterdam 1987)
 • Salomonson, Herman, Recrutenschool (’s Gravenhage 1946)
 • Scheurs, Jacques, Eiland der Eenzamen (Heerlen 1946)
 • Schrijver, Elka, Oorlogsbelevenissen (Amsterdam 1984)
 • Spaans, Piet, Scheveningen Sperrgebiet (Den Haag 1983)
 • Scharp, P.H.H., ‘Het Vaderlant getrouwe’. De levensloop van Johannes Gerhardus Scharp (Pijnacker 1995 – Uitgave in eigen beheer)
 • Spier, Jo, Dat alles heeft mijn oog gezien. Herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt, 1942-1945 (Amsterdam 1978)
 • Stichting Oranjehotel, 40 jaar Oranjehotel, 1945-1985 (Scheveningen 1985)
 • Stichting Oranjehotel, Cel 601. Drieënveertig herdenkingen in het Oranjehotel in Scheveningen (Scheveningen 1988)
 • Stichting Oranjehotel, Kom vanavond met verhalen… (Scheveningen 1995)
 • Stichting Oranjehotel, Stichting Oranjehotel 1940-2005 (Scheveningen 2005) 
 • Stichting Oranjehotel, Stilstaan bij Cel 601 (Scheveningen 2010)
 • Tas, L. van der, Overleven in Dachau (Kampen 1985)
 • Terwiel, Jan Maarten, Bajes in de duinen, 1880-2000 (Scheveningen 1998)
 • Teunissen, Joh., Mijn belevenissen in de Duitse concentratiekampen (Kampen 2002)
 • Velthoven, G.J. van, Scheveningen – Vught: kampnummer no. 6099 (1945)
 • Verstraeten, Jos, ‘Oranjehotel’. Episoden uit het leven van no. 724 (Boxtel z.j.)
 • Weber, E.P., Gedenkboek van het Oranjehotel (Rotterdam 1946)
 • Weber, E.P., Gedenkboek van het Oranjehotel (Rotterdam 1947)
 • Weber, E.P., Gedenkboek van het Oranjehotel (Amsterdam 1982)
 • Withuis, Jolande, Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd (Amsterdam 2005)