Privacystatement

Deze website (www.oranjehotel.org) is onderdeel van Stichting Oranjehotel.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een niet voor externen toegankelijk bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Stichting Oranjehotel verwerkt persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres bij het aanschaffen van een online ticket of indien u zich op onze nieuwsbrief abonneert. Stichting Oranjehotel verwerkt ook uw adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om u op de hoogte te houden en/of uit te nodigen voor activiteiten van Stichting Oranjehotel, zoals de jaarlijkse herdenking. Ook voor de verwerking van uw (eenmalige) gift leggen wij uw gegevens vast. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze Stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een e-mail aan secretaris@oranjehotel.org of bel met de Secretaris van de Stichting Oranjehotel, tel. 0348 460272. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons Secretariaat.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u richten aan info@oranjehotel.org

Op deze website gebruiken wij technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies dienen om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval kan uw gebruik van onze website en diensten echter wel beperkt worden.

Stichting Oranjehotel zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan ons toevertrouwde persoonsbestanden.

Disclaimer

Deze website van Stichting Oranjehotel wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Desondanks kan Stichting Oranjehotel niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting Oranjehotel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Stichting Oranjehotel is niet aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aangebracht door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.oranjehotel.org of enige hieraan gelinkte website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Stichting Oranjehotel.

Het auteursrecht op alle afbeeldingen en teksten op de website rust bij Stichting Oranjehotel. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met info@oranjehotel.org

Stichting Oranjehotel behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

©Stichting Oranjehotel, mei 2020