Donaties

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de bezetting, vormt een belangrijk deel van ons verleden. Met uw hulp kan het ook in de toekomst een belangrijke rol vervullen. In deze gevngenis werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. Het Monument Oranjehotel omvat Doodencel 601, behouden in de oorspronkelijke staat, en het Poortje waardoor ter dood veroordeelden naar de Waalsdorpervlakte werden gebracht. Samen vormen zij de tastbare en indrukwekkende herinnering aan duizenden gevangen verzetsmensen.

Het is nu tijd om dit monument toegankelijk te maken voor het publiek. Waarom juist nu? Omdat er nog zo weinig ooggetuigen in leven zijn. Omdat de gevangenis binnenkort moet worden heringericht. En omdat de betekenis van recht en rechtvaardigheid essentieel is voor een maatschappij die plaats biedt aan een ieder. Het Monument Oranjehotel, van nationale betekenis, moet daarom nu gerealiseerd worden. Alleen zo kunnen we voorkomen dat deze historische plaats met zijn rijke geschiedenis van recht en verzet verloren gaat.

U kunt helpen om het monument te behouden en vernieuwen door uw donatie voor het Monument Oranjehotel op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de penningmeester per mail of telefonisch: 020 – 645 27 05.