Regels veilig museumbezoek

  • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 
  • Het is alleen toegestaan om met meer dan één persoon naar het museum te komen als sprake is van een huishouden.
  • Het vooraf online reserveren van een toegangsticket is sinds 1 juli niet meer verplicht. Spontaan bezoek is mogelijk zolang er beschikbaarheid is van het aantal toegestane personen en de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt.
  • Het is toegestaan met het openbaar vervoer te reizen. 
  • Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel). 
  • Groepsrondleidingen, of activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang.
  • Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele advies van het RIVM, in overleg met de veiligheidsregio en de betreffende basisschool. 
  • Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen huishouden.
  • Volg altijd de hygiënemaatregelen. 
  • Volg altijd de aanwijzingen op van medewerkers en vrijwilligers van het museum.

Bron: protocol Museumvereniging juli 2020