ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.

De Stichting Oranjehotel staat voor het behoud en de toegankelijkheid van het Monument Oranjehotel op de lange termijn. Het is uit historisch en maatschappelijk oogpunt belangrijk dit Monument van nationaal belang, waar duizenden verzetsmensen uit het hele land gevangen gezeten hebben tijdens de Duitse bezetting, te behouden voor de toekomstige generaties en zijn betekenis als symbool voor Vrede en Recht uit te dragen.

Deze website (www.oranjehotel.org) is onderdeel van Stichting Oranjehotel.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een niet voor externen toegankelijk bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Voor de volledige privacyverklaring klik hier.

 www.vfonds.nl                                                                                                                                                                                                                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nieuwsbrief

De tweede Oranjehotel nieuwsbrief 2018 is verschenen. Lees hem door te klikken op deze link.

.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Herdenking 2018

De jaarlijkse herdenking en Stille Gang vonden plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in het Oranjehotel te Scheveningen. Voorzitter van de Stichting Oranjehotel Dineke Mulock Houwer opende de herdenking met een toespraak waarin ze stil stond bij het feit dat dit de laatste keer is dat de herdenking plaatsvindt in de vertrouwde gymzaal van de P.I. Haaglanden. Volgend jaar kunnen we gebruik maken van het buitenterrein van het oorspronkelijke Oranjehotel.

Netta de Beaufort (17 jaar) sprak erover dat zij en haar generatiegenoten vandaag de dag in Nederland in zo veel vrijheid leven dankzij al die mensen die in het verleden daarvoor hebben gestreden en ook de verzetsstrijders die we herdenken.

NIOD-onderzoeker Bas von Benda Beckmann vertelde over zijn drie jaar durende onderzoek naar de geschiedenis van het Oranjehotel. Het resultaat daarvan verschijnt in boekvorm tegelijk met de  opening van het Herinneringscentrum in april 2019. Hij deed dat aan de hand van verhalen van wat minder bekende gevangenen, zoals Riet Hoogland, Ernst Cahn, Sjaak Boezeman, Lex Althoff en Ronny Pach.

 

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Koninklijke Politiekapel Haaglanden en het The Hague String Trio.

De herdenking werd afgesloten met de gebruikelijk Stille toch langs Doodencel 601 waar vele kransen werden gelegd, onder meer door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de Commissaris van de Koning en de loco-burgemeester van Den Haag.

 

Voor meer foto’s klik hier

De jaarlijkse herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds. www.vfonds.nl

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nieuwsbrief 2018, nr. 1

De eerste nieuwsbrief 2018 is verschenen. Om hem te lezen, klik op deze link.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anke van der Laan directeur Herinneringscentrum Oranjehotel

Anke van der Laan is per 15 januari 2018 benoemd als directeur van het Herinneringscentrum Oranjehotel in Scheveningen. Momenteel wordt een deel van  de voormalige strafgevangenis in Scheveningen ingrijpend verbouwd tot een Herinneringscentrum, met als centraal punt de Doodencel 601.

Anke van der Laan studeerde museologie aan de Reinwardt Academie in Leiden en heeft een ruime ervaring in de museale wereld. Zij was onder andere  educatief medewerker bij het Stedelijk Museum Roermond, directeur van de Stadsgalerij Heerlen en de laatste 15 jaar hoofd tentoonstellingen en  collecties van het Frans Hals Museum en De Hallen in Haarlem.

Het bestuur van de stichting Oranjehotel is blij met de komst van zijn eerste directeur. Haar visie, ervaring én haar oog voor historisch erfgoed en voor het belang van educatie zijn van groot belang. Zij zal met een nog te vormen klein team en in samenwerking met  collega- instellingen in Den Haag en andere nationale Herinneringscentra verder vorm geven aan het Herinneringscentrum dat naar verwachting eind 2018 voor een deel voor publiek toegankelijk zal zijn en begin 2019 officieel geopend wordt.

Anke van der Laan is tijdelijk gehuisvest in het kantoorgedeelte van de PI Haaglanden en is bereikbaar via het emailadres ankevanderlaan@oranjehotel.org en mobiel 06 – 30044240

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[

Bestuur kiest Heijmans als aannemer voor de bouw van het Herinneringscentrum Oranjehotel

Op dinsdag 6 februari 2018 tekenden het bestuur van de Stichting Oranjehotel en vertegenwoordigers van bouwbedrijf Heijmans het contract voor de bouw van het Herinneringscentrum Oranjehotel. Het bestuur is verheugd dat na langdurige voorbereidingen de bouw en renovatie nu daadwerkelijk van start gaan. Het vertrouwt erop dat met de keuze van een gerenommeerde bouwer als Heijmans het Herinneringscentrum eind 2018 gerealiseerd zal zijn.

Omdat het Oranjehotel, dat dateert uit 1917 en tot 2010 in gebruik was, ligt binnen de huidige gevangenismuren, hebben weinig mensen het complex gezien. Na de verbouwing ligt het cellencomplex wel buiten de beveiliging en is het publiek toegankelijk. De in originele staat verkerende ‘Doodencel 601’ vormt het hart van het monument. In het complex wordt een Informatiecentrum en een tentoonstellingsruimte ingericht. Tussen het cellencomplex en de vijf meter hoge gevangenismuur komt een ommuurde open stenen ruimte ten behoeve van de jaarlijkse herdenking en daarbuiten voor informatie en educatie aan groepen bezoekers, zoals schoolklassen.


De voor de realisatie benodigde financiën werden verkregen van de rijks- , provinciale gemeentelijke overheid, het vfonds, de Nationale Postcodeloterij en een aantal andere financiers.

  www.vfonds.nl                                                                                                                                                                                                               

Voor de berichtgeving vanuit Heijmans hierover in het FD klik hier.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Actie niet weggooien

De actie Niet Weggooien, een initiatief van musea en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog thuis op zolder liggen te bewaren voor de toekomst. En waar kan dat beter dan in een museum? Meer informatie vind u op de website www.actienietweggooien.nl.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIEUWS

In verband met de verbouwing van de gevangenis tot herinneringscentrum is het niet meer mogelijk de Doodencel te bezoeken. We streven er naar om het herinneringscentrum eind 2018 te openen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stichting Oranjehotel krijgt groot bedrag van Nationale Postcode Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij ontving het vfonds een bijdrage van een miljoen euro voor de Stichting Oranjehotel ter realisatie van het Herinneringscentrum Oranjehotel.

Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij krijgt het vfonds al jarenlang de kans maatschappelijk belangrijke projecten te ondersteunen op het gebied van vrede, democratie, veiligheid en rechtsstaat.

Het Project Herinneringscentrum Oranjehotel, met als kern de tot monument geworden Scheveningse gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog met de authentiek bewaard gebleven Doodencel 601 kan door deze genereuze gift nu werkelijk gerealiseerd worden.

Voorzitter Dineke Mulock Houwer: “Wij zijn ontzettend blij met deze geweldige steun van de Nationale Postcode Loterij en het vfonds. Het is een enorme klus om de financiën voor het Herinneringscentrum bij elkaar te krijgen. Dankzij een groot aantal bijdragen van overheden en sponsoren is een groot deel van de financiering rond zodat we begin 2016 konden besluiten om te starten. Een aantal onderdelen van het plan zouden we echter niet kunnen realiseren. Dankzij deze financiële bijdrage kunnen we nu echt verder en we zullen nu meer cellengangen en cellen kunnen behouden en het informatiecentrum van betere, modernere communicatie- en educatiemiddelen kunnen voorzien.”

De voorbereiding voor de bouw is inmiddels gestart. In de loop van dit jaar beginnen de daadwerkelijke bouwactiviteiten. De opening van het Herinneringscentrum is voorzien eind 2018.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gedenkboek

Het Gedenkboek van het Oranjehotel van E.P. Weber is herdrukt en verkrijgbaar https://www.bol.com/nl/p/gedenkboek-van-het-oranjehotel/1001004005113464/. De derde druk (2016) is een herzien druk van de tweede (1947).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Toekomst en donaties

Het Herinneringscentrum Oranjehotel zal in de komende jaren gerealiseerd worden. Daarvoor is echter nog steeds financiële steun nodig. Indien u bereid bent bij te dragen kunt u uw donatie voor het Herinneringscentrum Oranjehotel te storten op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel. De Stichting Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie op de pagina’s Toekomst en Donaties.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uitvoering van Psalm 43 door het Nederlands Concert Mannenkoor

Psalm 43 werd op 13 maart 1941 gezongen door 15 Geuzen en 3 Februaristakers die vanuit de dodencellen van het Oranjehotel naar de Waalsdorpervlakte werden gebracht, waar ze gefusilleerd werden. Het Nederlands Concert Mannenkoor bracht dit lied op indrukwekkende wijze ten gehore tijdens een benefietconcert voor het Oranjehotel op 27 september 2014 en maakte een video waarin dit lied gezongen wordt. De video is te zien via deze link. Na de inleidende tekst begint de muziek bij 1:25 minuut.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

YouTube-film over het Oranjehotel

Een korte film over het Oranjehotel, gemaakt door Flamingo Productions, is te vinden op YouTube.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter

 

 


 

MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. In dit Huis van Bewaring, nu monument, werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder

 


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor beperkt toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder