Voortgezet Onderwijs

Museumles 'Besef hoe kwetsbaar vrijheid is' (90 minuten)

Hoe is het om te leven in een land waar je vrijheid beperkt wordt en je niet meer mag doen of zeggen wat je wilt? Op de plek waar het echt gebeurd is, onderzoeken de leerlingen het persoonlijke verhaal van een gevangene in het Oranjehotel. Er zijn 10 verschillende verhalen met vragen die de leerlingen in groepjes op een tablet beantwoorden. In alle verhalen staan de ervaringen van de gevangene en het ontbreken van vrijheid centraal. Daarnaast wordt in deze les in spelvorm aandacht besteed aan de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat.

Inhoud:
- Educatieve Introductiefilm ‘Het Oranjehotel’
- Spel ‘Het rechts(staat) of het valt’
- Bezoek tentoonstelling aan de hand van verhalen
- Afronding en reflectie

Doelgroep:
VMBO en Onderbouw HAVO/VWO
Geschiedenis, Maatschappijleer, Burgerschap
Sluit aan bij kerndoelen 37,40, 43, 47

Praktisch:
Prijs per leerling: € 4,-
Max. 30 leerlingen per groep (2 begeleiders gratis)

Bij deze les is een voorbereidende les en reflectieve les ontwikkeld.

Boek hier uw les

Deze les wordt ook aangeboden via Cultuurmenu


Bezoek met audiotour (90 minuten)

Na de introductiefilm bekijken de leerlingen zelfstandig de tentoonstelling met audiotour en gaan op zoek naar de sporen van deze Duitse politiegevangenis. Bij verschillende thema’s vertellen gevangenen via de audiotour over hun ervaringen. Dit zijn fragmenten afkomstig uit brieven, dagboeken en andere persoonlijke documenten. De leerlingen kunnen zo zelf kiezen wat ze willen zien en horen en lopen een geheel individuele tour. Een educatief begeleider is aanwezig om op sommige plekken aanvullende informatie te kunnen geven. Na afloop wordt gezamenlijk gereflecteerd op het bezoek en de verhalen die ze hebben gehoord.

Inhoud:
- Educatieve Introductiefilm ‘Het Oranjehotel’
- Bezoek tentoonstelling met audiotour
- Afronding en reflectie

Praktisch:
Prijs per leerling  € 4,-
Max. 30 leerlingen per groep (2 begeleiders gratis)

Boek hier uw les


Tip: Combineer uw bezoek aan het Oranjehotel met een gratis educatieve dag in politiek Den Haag, georganiseerd door ProDemos. Op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met onze democratische rechtsstaat en de politieke wereld. Een bezoek aan de Tweede Kamer zit uiteraard ook in het programma. Scholen kunnen een bezoek aan het Oranjehotel als extra optie aanvinken via de site van ProDemos.