Verder luisteren of lezen

Luisteren

Podcastserie 'Oranjehotel in verzet' (productie Peter de Ruiter, Den Haag 2019). De podcastserie Oranjehotel in verzet  laat horen hoe verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog doorgaan met hun strijd tegen onrecht als zij zijn vastgezet in het Oranjehotel, zie www.oranjehotelinverzet.nl
 

Lezen

 • Anderson, Jan en Hjalmart Teunissen, De donkere jaren van Vlaardingen. Van mobilisatie tot bevrijding (Vlaardingen 2005)
 • Anderson, Jan en Erna Middelkoop, De Geuzen in Vlaardingen (Vlaardingen z.j.)
 • Balk, J.Th., Tom Bosschart, 1897-1941. Verzetsstrijder van het eerste uur (Amsterdam 1971 – Uitgave in eigen beheer)
 • Bamberg, Don, Dossier NN: spoorloos in Hitler’s Derde Rijk (1985, heruitgegeven in 2010). Te bestellen via info@oktober44.nl.
 • Beaufort, Binnert Philip, Kerstmis in Scheveningen (Amsterdam 1945)
 • Benda-Beckmann, Bas von, Het Oranjehotel. Een Duitse gevangenis in Scheveningen (Amsterdam, 2019)
 • Berg, Kees en Maarten van Doorn, Dagboek van het dagelijks leven. Den Haag en de Hagenaars tijdens de bezetting, ’40-’45(Den Haag 1983)
 • Bergmans, Loes, Episode (1946)
 • Bochove, Bas van, Ser Louis en Herman Noordegraaf (red.), Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 (Schiedam 1995)
 • Boom, C. ten, Gevangene en toch…; Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbrück (1946)
 • Boom, Bart van der, ‘Den Haag: de Waalsdorpervlakte. Verzet en repressie in de Tweede Wereldoorlog’, in: Wim van den Doel, red., Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2005)
 • Brandsma, Titus, Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen (Tilburg 1945)
 • Brandsma, Titus, Mijn Cel. Dagorde van een gevangene (Tilburg 1944)
 • Brouwer, M., Den Vaderland Getrouwe (Rotterdam 1947)
 • Brug, W.A., Hun naam leeft voort….! (Alphen a/d Rijn 1989)
 • Bunge, Louis van, Scheveningen (1945)
 • Donker, Anthonie, Tralievenster (1945)
 • Doolaard, A. den, Oranjehotel (1944)
 • Doolaard, A. den, De Partisanen en andere gedichten (Tiburg 1945)
 • Dubois, A., De muren spreken (Den Haag z.j.)
 • Eman, D. en J. Schaap, Things we couldn’t say (z.p. 1994); vertaling: Die hun leven niet liefhadden tot de dood (Den Haag 1995)
 • Feenstra, R. e.a., R.P. Cleveringa Gedenkschriften (Leiden 1983)
 • Folmer, D.W., Dagboek Kamp Amersfoort 1942 (Zutphen 2005)
 • Fries, K. de, ‘In deze bajes…’. Een jaar Oranje-hotel (Utrecht 1945)
 • Gelder, Bert van, Deutsche Betreuung in dem holländischen Polizeigefängnis der SIPO (2005)
 • Gelder, Bert van, Brand bij de Wehrmacht! Verzetsgroep De Vonk, Den Haag 1942-1943 (IJzendijke 2005)
 • Harthoorn, W.L., Verboden te sterven, uitgeverij Van Gruting (2007, eerder uitgegeven in 1963)
 • Heere, Peter H. en Arnold Th. Vernooij, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal (Den Haag 2005)
 • Jong, L. de, De Bezetting, deel IV (Amsterdam 1961-1965)
 • Jong, L. de, De bezetting na 50 jaar II (Den Haag 1990)
 • Knegt, P. de, De jongste van de achttien doden – George den Boon – 1919-1941 (Brunssum 2012)
 • Kok, René en Erik Somers red., ‘Toenemend Verzet’, in: Documentaire. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Zwolle 1990)
 • Kok, René en Erik Somers red., ‘Burgers en militairen in gevangenschap’, in: Documentaire. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (Zwolle 1991)
 • Kornaat, Klaas, De schok van het onbekende. Vlaardingen tijdens crisis, bezetting en bevrijding (1936-1947)
 • Krop, F.J., Gevangenis en concentratiekamp; A: Scheveningen B: Het Haagsche Veer C: Amersfoort D: Vught (1945)
 • Lijnden–van den Bosch, A.M.C. van, Dominee D.A. van den Bosch (Wageningen 1946)
 • Meij, J.N.J. van der, Op erewoord … Oorlogsherinneringen van een marineman (Amsterdam, 1997)
 • Meijer, Brocardus, Titus Brandsma (Bussum 1951)
 • Minco, Bill, Koude voeten. Begenadigd tot levenslang (Nijmegen 1997)
 • Monchy, S.J.R. de, Bezetting en bevrijding. Persoonlijke herinneringen (Den Haag 1953)
 • Necker Veterman, E., Keizersgracht 763. Een blauwboek (Amsterdam 1946)
 • Oudesluijs, D., Plekken van verzet en pijn – Herinneringen aan de oorlog (2011)
 • Paape, Harry, De Geuzen (1965)
 • Pellenburg, J.A., In de gevangenis te Scheveningen
 • Poel, Aart van der, Vijand-Vriend-Broeder. Arno Potzsch in Nederland, 1940-1945 (Rijswijk 2002)
 • Postel, Evert sr., Dagboek
 • Ravenstein, M. van, Waarheen gaat…Gij? (1984)
 • Rij, C. van, ‘Tuchthuizen en gevangenissen’, in: Onderdrukking en verzet I (Amsterdam z.j.) 671-679.
 • Rijckevorsel, Laetitia M.L. van, Hemel en Hel – Het korte leven van Frans von Fisenne (Den Haag, 2009)
 • Roelfzema, Erik Hazelhoff, Soldaat van Oranje, ’40-’45 (Baarn z.j.)
 • Romkes, Jenneke, Cel 383, zing nog eens. Een leven met de oorlog (Amsterdam 1987)
 • Salomonson, Herman, Recrutenschool (’s Gravenhage 1946)
 • Scheurs, Jacques, Eiland der Eenzamen (Heerlen 1946)
 • Schrieck, Frits van der, De onzichtbare musketier. Achter de schermen van Soldaat van Oranje (2018)
 • Schrijver, Elka, Oorlogsbelevenissen (Amsterdam 1984)
 • Spaans, Piet, Scheveningen Sperrgebiet (Den Haag 1983)
 • Scharp, P.H.H., ‘Het Vaderlant getrouwe’. De levensloop van Johannes Gerhardus Scharp (Pijnacker 1995 – Uitgave in eigen beheer)
 • Spier, Jo, Dat alles heeft mijn oog gezien. Herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt, 1942-1945 (Amsterdam 1978)
 • Stichting Oranjehotel, 40 jaar Oranjehotel, 1945-1985 (Scheveningen 1985)
 • Stichting Oranjehotel, Cel 601. Drieënveertig herdenkingen in het Oranjehotel in Scheveningen (Scheveningen 1988)
 • Stichting Oranjehotel, Kom vanavond met verhalen… (Scheveningen 1995)
 • Stichting Oranjehotel, Stichting Oranjehotel 1940-2005 (Scheveningen 2005) 
 • Stichting Oranjehotel, Stilstaan bij Cel 601 (Scheveningen 2010)
 • Tas, L. van der, Overleven in Dachau (Kampen 1985)
 • Terwiel, Jan Maarten, Bajes in de duinen, 1880-2000 (Scheveningen 1998)
 • Teunissen, Joh., Mijn belevenissen in de Duitse concentratiekampen (Kampen 2002)
 • Velthoven, G.J. van, Scheveningen – Vught: kampnummer no. 6099 (1945)
 • Verstraeten, Jos, ‘Oranjehotel’. Episoden uit het leven van no. 724 (Boxtel z.j.)
 • Weber, E.P., Gedenkboek van het Oranjehotel (Rotterdam 1946)
 • Weber, E.P., Gedenkboek van het Oranjehotel (Rotterdam 1947)
 • Weber, E.P., Gedenkboek van het Oranjehotel (Amsterdam 1982)
 • Withuis, Jolande, Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd (Amsterdam 2005)
 • Withuis, Jolande, Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001). Het leven van een verzetsheld (Amsterdam 2008)