04 september 2021

Terugblik herdenking 2021

Sinds 1946 houdt het Oranjehotel elk jaar een herdenking waarbij wordt stilgestaan bij alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze gevangenis zaten opgesloten. Op 4 september was dit voor de 76ste keer. Bij Cel 601, de enige cel die in authentieke staat is bewaard, werden kransen gelegd en volgde een stille gang van alle aanwezigen. Onder andere de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer waren bij de herdenking aanwezig, zo ook de vice-president van de Raad van State.

Oranjehotel en Waalsdorpervlakte voortaan rijksmonument

Burgemeester Jan van Zanen sprak dit jaar de herdenkingsrede uit. Tijdens de plechtigheid verleende demissionair minister van Engelshoven het Nationaal Monument Oranjehotel en de nabijgelegen fusilladeplaats de Waalsdorpervlakte officieel de status van rijksmonument. Daarmee blijven deze plekken voortaan beschermd voor de toekomst.

Minister Van Engelshoven: ‘Het is belangrijk dat we het verhaal over wat zich in het Oranjehotel en op de Waalsdorpervlakte afgespeeld heeft ook aan toekomstige generaties vertellen. Er bestaan in ons land maar weinig plaatsen die zulke sterke herinneringen aan tirannie en verzet oproepen als hier, tussen deze stenen en in de duinen verderop. De status van Rijksmonument laat zien dat we deze plekken zorgvuldig in hun oorspronkelijke staat en in onze herinnering willen behouden’

De herdenking werd rechtstreeks door Omroep West uitgezonden. Kijk hier de uitzending terug.