Privacystatement/voorwaarden

Deze website (www.oranjehotel.org) is onderdeel van Stichting Nationaal Monument Oranjehotel.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons is doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Alle gegevens aan ons verstrekt, worden opgenomen in een niet voor externen toegankelijk bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Stichting NM Oranjehotel verwerkt persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres bij het aanschaffen van een online ticket of indien u zich op onze nieuwsbrief abonneert. Stichting NM Oranjehotel verwerkt ook uw adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om u op de hoogte te houden en/of uit te nodigen voor activiteiten van Stichting NM Oranjehotel, zoals de jaarlijkse herdenking. Ook voor de verwerking van uw (eenmalige) gift leggen wij uw gegevens vast. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze Stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Stichting NM Oranjehotel verwerkt uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen. Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft). Wij  verwerken onder meer samen met The Hague & Partners persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een e-mail aan info@oranjehotel.org of tel. 070 222 80 70. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via info@oranjehotel.org

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u richten aan info@oranjehotel.org

Disclaimer

Deze website van Stichting NM Oranjehotel wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Desondanks kan Stichting NM Oranjehotel niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting NM Oranjehotel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Stichting NM Oranjehotel is niet aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aangebracht door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.oranjehotel.org of enige hieraan gelinkte website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Stichting Oranjehotel.

Het auteursrecht op alle afbeeldingen en teksten op de website rust bij Stichting NM Oranjehotel. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met info@oranjehotel.org

Stichting NM Oranjehotel behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

©Stichting NM Oranjehotel, januari 2022.