Doodenboeken

De Doodenboeken zijn vier banden met foto's en levensbeschrijvingen van 734 verzetsmensen die tijdens of na hun gevangenschap in het Oranjehotel zijn omgekomen. Ze zijn kort na de oorlog samengesteld, gebaseerd op informatie van nabestaanden en vrienden. De gegevens zijn verre van volledig, maar de boeken vormen een indrukwekkend monument voor de gevallenen. De Doodenboeken zijn online te bekijken in het Nationaal Archief, via www.gahetna.nl.

Eén van de originele boeken is in de vaste tentoonstelling van het Oranjehotel permanent te zien.