Inscripties in cel 601

Om uiting te geven aan hun gevoelens van hoop en angst, schreven gevangenen allerlei teksten op de muren in de cel. Die van cel 601 zijn bewaard gebleven.