Namenmonument

Voor veel gevangenen was het verblijf in het Oranjehotel het begin van een vaak lange route naar andere gevangenissen of kampen in Nederland of Duitsland. Vaak zijn alleen tussen- of eindstations bekend. In een digitaal Namenmonument zullen straks zoveel mogelijk namen genoemd worden. Op die manier willen we alle slachtoffers erkennen en herdenken. Ongeacht de reden van arrestatie, het vervolg of de duur van verblijf. Elke gevangene krijgt zijn of haar plek en wordt daarmee erkend als slachtoffer van een door het wegvallen van de rechtsstaat ontwrichte maatschappij.

Het Namenmonument is straks ook het startpunt voor het inbrengen van herinneringen en informatie. Nabestaanden en geinteresseerden krijgen de gelegenheid eigenhandig gegevens, foto's of verhalen toe te voegen. Op deze manier creeren wij met alle hulp een completer beeld van de geschiedenis van al die duizenden verzetsmensen.