Arrestatie Anton Mussert

Op 7 mei 1945 wordt NSB-leider Anton Mussert (1894-1946) in zijn kantoor in Den Haag gearresteerd. In zijn cel in het voormalige Oranjehotel - dat na de bevrijding dienst doet als Bewarings- en Verblijfskamp voor collaborateurs - wacht hij zijn proces en berechting af. In brieven uit die tijd toont Mussert zich onbezorgd over zijn toekomst. Tot zijn dood blijft hij achter zijn daden staan.

Op 12 december 1945 bevindt het Bijzonder Gerechtshof de NSB-leider schuldig aan hoogverraad. Op 7 mei 1946 - precies een jaar na zijn arrestatie - wordt Mussert op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. In totaal sterven 39 mensen wegens politieke misdrijven voor het vuurpeloton.