28 februari 2024

NM Oranjehotel identificeert vier leden Geuzenverzet op historische foto

Een oproep eind vorig jaar van het NM Oranjehotel naar de identiteit van vijf verzetsmannen op een unieke historische foto heeft vier namen opgeleverd. De mannen, leden van De Geuzen, de eerste verzetsgroep van Nederland, werden op 8 april 1941 op transport gesteld naar Buchenwald. Dankzij informatie van nabestaanden konden de namen van vier mannen worden achterhaald. Van de vijfde man is alleen een hoed zichtbaar. Het is niet gelukt zijn naam te weten te komen. Met de informatie kan opnieuw een deel van de geschiedenis van de Geuzengroep worden ingevuld.

Namen van de vier mannen:

De vier mannen zijn: Leen Kop (vrijgelaten uit Buchenwald op 21 juni 1941); Jan van Leeuwerden (bevrijd uit Buchenwald op 11 april 1945); Daan Hoek (bevrijd uit Buchenwald op 6 april 1945) en Willem Assenberg (vermoord in Dachau op 1 april 1943). De naam van Nicolaas Pieter Nipius is ook genoemd, zij het zonder verdere duiding. Verschillende bronnen bevestigen dat deze mannen vanuit het Oranjehotel werden gedeporteerd naar Buchenwald.

Foto gemaakt door zus Geuzenleider Arij Kop

Er is ook vastgesteld dat de foto op 8 april 1941 gemaakt is door Sara Oversluizen-Kop, een zus van Geuzenleider Arij Kop die op 13 maart 1941 werd gefusilleerd. Zij kwam die dag naar het Oranjehotel om spullen van haar omgekomen broer op te halen en zag een andere broer van hen, Leen Kop, als gevangene naar buiten komen. Ze wist snel de foto te maken, zeer waarschijnlijk zonder opgemerkt te worden door de Duitse soldaten. De foto is uiteindelijk terechtgekomen bij Jan Anderson van het gelijknamige Streekmuseum in Vlaardingen. Een reproductie van de foto hangt sinds 2019 in het NM Oranjehotel.

Het onderzoek

Het onderzoek naar de identificatie is uitgevoerd door Jilt Sietsma en Ginevra Delfini, twee vrijwillige onderzoekers van het NM Oranjehotel na crowdsourcing onder het publiek. De persoonlijke verhalen van nabestaanden zijn bevestigd vanuit verschillende bronnen, maar kunnen niet onafhankelijk bevestigd worden, mede vanwege de beperkte scherpte en resolutie van de foto. Het NM Oranjehotel acht het niettemin zeer waarschijnlijk dat de identificaties juist zijn, omdat alle historische feiten kloppen en geen tegenstrijdige suggesties gedaan zijn.

Over de achtergrond van de foto geven de twee onderzoekers op vrijdag 19 april 2024 om 14 uur een presentatie. Kijk hier voor meer informatie.