28 december 2023

Ruim 35.000 bezoekers voor NM Oranjehotel

Het Nationaal Monument Oranjehotel ontving in 2023 ruim 35.000 bezoekers, dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Directeur Anke van der Laan: “We zijn blij dat zoveel mensen ons weten te vinden en onze betekenisvolle plek waarderen. Juist nu, in deze roerige tijden hoop ik dat de verhalen die wij hier vertellen inspireren tot gelijkwaardigheid en tegen uitsluiting en onrecht”.

Het museum kijkt positief terug op deelname aan het landelijk themajaar ‘Leven met oorlog’ van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarvan het startpunt plaatsvond in februari met een tentoonstelling en debat o.l.v. Coen Verbraak. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS was daarbij aanwezig. De gelijknamige tentoonstelling die in samenwerking met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld werd samengesteld, is verlengd tot september 2024.

Andere bijzondere gebeurtenissen dit jaar waren de jaarlijkse herdenking met spreker Vincent de Kom, achterkleinzoon van Anton de Kom en twee inhoudelijke bijeenkomsten over archiefonderzoek naar gevangenen in het Oranjehotel en wetenschappelijk onderzoek naar onder meer overgestucte inscripties in Cel 601. De bijeenkomsten werden in samenwerking met verschillende partners georganiseerd en trokken veel belangstelling. Ook het groot aantal groepsbezoeken, van onderwijsgroepen tot familiebijeenkomsten en groepen vanuit overheid en bedrijven, droeg bij aan het positieve resultaat.