02 februari 2024

Pia Dijkstra per direct teruggetreden als voorzitter Stichting Nationaal Monument Oranjehotel

Met haar beëdiging als Minister van medische zorg legt Pia Dijkstra met 'pijn in het hart' haar voorzitterschap van Stichting Nationaal Monument Oranjehotel met onmiddellijke ingang neer.

Hoewel de duur van haar (demissionaire) ministerschap beperkt zal zijn, is het tijdelijk opschorten van het voorzitterschap van het bestuur van het Oranjehotel niet mogelijk. Dat zou het risico op mogelijke belangenvermenging niet wegnemen.

Huidig vice-voorzitter Joost Poort (op de foto rechts), sinds mei 2021 lid van het bestuur, neemt voorlopig de voorzittershamer van Pia Dijkstra over. "We zien Pia niet graag vertrekken bij het Oranjehotel, maar feliciteren haar natuurlijk met haar eervolle aanstelling als Minister. Namens het bestuur, directie, staf en onze vele vrijwilligers zijn we Pia heel erkentelijk voor haar waardevolle inzet voor deze plek van betekenis".