03-05-2024 (12:00 t/m 15:45)

Open Joodse Huizen

Ook dit jaar doet het NM Oranjehotel mee aan Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet. Bijna tweehonderd huizen winkels, scholen en andere plekken in Nederland openen die dagen hun deuren.

Het programma op 3 mei in het NM Oranjehotel:

12.00 - 12.45 uur: Het verzet van Tom Navis, door Annemiek Lely
Thomas Haulog Navis woonde aan de Prinse­gracht 53 in Den Haag en studeerde aan de Technische Hoogeschool van Delft toen Nederland in de meidagen van 1940 bezet werd. Tom sloot zich aan bij een verzetsgroep. In de vroege zomer van 1942 werd de verzets­groep verraden door de beruchte Anton van der Waals. Tom werd gearresteerd en naar het Oranjehotel afgevoerd. Tom Navis was de oudoom van Annemiek Lely. Ze beschreef zijn leven in het boek'Het koffertje van oom Tom.' Ook maakte ze de podcastserie 'In verzet'.

13.30 - 14.15 uur: Het verhaal van Elisabeth Heller - Diamant door Ronald Klomp
Een foto uit 1939 toont een een trotse moeder en kind. Het zijn Elisabeth Heller-Diamant en haar dochtertje Betty Friemcy. Wanneer de oorlog uitbreekt en de Jodenvervolging groeit, wordt Betty ondergebracht in de Haagse Archipelbuurt. Ronald Klomp van de Stichting WO2 Sporen vertelt wat hij heeft gevonden over haar leven. De stichting heeft een grote database met het doeI om alle Haagse slacht­offers van de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen. Ook voor andere personen waarnaar hij naspeuringen deed is er aandacht zoals Jacob van Gelderen.

15.00 - 15.45 uur: Het verhaal van Marie Hertzdahl-Bloemgarten
Het wonder is gebeurd. Ik ben gered en beleef sedert 1 mei een sprookje uit 1001 nacht. ( .. ) Degenen die dit alles hebben overleefd zijn maar uitzonderingen.
De aangrijpende brief van 12 kantjes is een eerste levensteken van Marie Hertzdahl-Bloem­garten na haar bevrijding uit de concentratie­kampen. Marie verbleef in Auschwitz in blok 10 waar experimenten op vrouwen werden uitgevoerd. In 2011 zette haar kleindochter Marja Pinckaers haar herinneringen aan Marie op papier in het boek 'De cirkel'. De dochter van Marja, Esther Geradts woont en werkt in Den Haag. Astrid Dekkers interviewt moeder Marja en dochter Esther over hun familiegeschiedenis en hun persoonlijke omgang daarmee.

Praktisch:
Vrijdag 3 mei 2024
Locatie: NM Oranjehotel
Gratis voor belangstellenden. Indien u voor- of naderhand het museum bezoekt, dient u in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs (MK gratis)
Reserveren niet mogelijk. Let op: vol = vol.

Kijk hier voor het volledige programma Open Joodse Huizen in Den Haag.