Contact

Nationaal Monument Oranjehotel


Bezoekadres
Van Alkemadelaan 1258 / hoek Stevinstraat
2597 BP  Den Haag
T. 070 - 222 80 70
info@oranjehotel.org


Voor het Digitale Namenmonument/vragen over oud-gevangenen:
Wilt u een naam toevoegen aan ons digitaal namenregister? 
Kijk dan op Namenregister of stuur een e-mail aan:
namenmonument@oranjehotel.org


Secretariaat Stichting Nationaal Monument Oranjehotel:
Van Alkemadelaan 1258
2597 BP  Den Haag
info@oranjehotel.org

Pers en promotie:
Hans Gramberg
M. +31 (6) 127 65 373
hgramberg@oranjehotel.org