Schenken en nalaten

ANBI

Stichting Beschermers van het Oranjehotel is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Stichting geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen over het door u geschonken bedrag. Elke schenking komt dus 100% ten goede aan het Herinneringscentrum. Voor u heeft de culturele ANBI-status van de Stichting ook een extra fiscaal voordeel.

Incidentele Schenking

Wanneer u eenmalig een schenking doet aan het Nationaal Monument Oranjehotel komt uw gift ten goede aan de realisatie van bijzondere projecten, publicaties, educatieve activiteiten of het Nationaal Monument Oranjehotel in het algemeen. Een eenmalige gift is aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting als het totaal van uw giften in dat jaar meer dan € 60 bedraagt en als u (en uw partner) tussen de 1% en 10% van uw bruto inkomen schenkt. U kunt daarvoor uw donaties aan verschillende goede doelen bij elkaar optellen. Doordat de Stichting ook als culturele ANBI is aangemerkt is het voor u mogelijk een extra giftenaftrek van 25% met een maximum van € 1.250 op het aan de Stichting geschonken bedrag in uw aangifte inkomstenbelasting toe te passen. Dit betekent dat u naast de algemene giftenaftrek aan ANBI’s een extra financieel voordeel kan genieten.

Meerjarige schenking

Een periodieke gift die over minimaal vijf jaar gespreid is biedt een extra fiscaal voordeel: in deze vorm is uw schenking volledig aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting, zonder drempel of plafond. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van uw belastingtarief. Het voordeel kan oplopen tot wel 49,5% van het te schenken bedrag. Een periodieke gift (van minimaal vijf jaar) moet worden vastgelegd bij notariële akte of onderhandse schenkingsovereenkomst. Wilt u ons periodiek schenken, vult u dan het formulier onderaan deze pagina in. Het ingevulde formulier kunt u getekend terugsturen naar:

Stichting Beschermers van het Oranjehotel
Laan van Leeuwesteijn 25
2271  HH  Voorburg

* Voor schenkingen gedaan door bijvoorbeeld B.V.’s aan Stichting Oranjehotel bestaat ook een (extra) giftenaftrekregel die kan worden toegepast in de aangifte vennootschapsbelasting. Uw accountant of fiscaal adviseur kan u hier nader over informeren.

Nalaten

U kunt het Nationaal Monument Oranjehotel opnemen in uw testament. U kunt een bedrag nalaten zonder een specifiek doel te benoemen, of aan het Oranjehotel nalaten voor een specifiek doel, zoals educatie, het gebouw of de collectie. In uw testament kunt u het Nationaal Monument Oranjehotel opnemen door middel van een erfstelling of een legaat, waarmee u een percentage van uw nalatenschap of een vast bedrag nalaat aan het Oranjehotel. Een testamentaire vermaking of een legaat wordt vaak met de eigen notaris in orde gemaakt. Deze kan u hier nader over informeren.