Wat is er te zien?

Vaste tentoonstelling

De vaste tentoonstelling, in de voormalige Dienstvertrekken, vertelt over het gevangenisleven en gevangenissysteem, maar ook over de bezetting, het verzet en de ontwrichting binnen families. Een animatiefilm brengt het dagelijks leven in beeld en laat 24 uur in het Oranjehotel zien. Indrukwekkende verhalen van gevangenen worden geillustreerd aan de hand van documenten, foto's, interviews, films en objecten.  In een (gratis) audiotour hoor je bovendien persoonlijke verhalen, gebaseerd op brieven, dagboeken en memoires.

Cel 601

In het hart van het cellencomplex bevindt zich Cel 601, een van de dodencellen op de D-gang. Terdoodveroordeelden brachten hier hun laatste nacht door. Sinds het einde van de oorlog is Cel 601, en zijn inventaris, in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De muren tonen de originele inscripties van de gevangenen.

Tijdelijke tentoonstelling Leven met Oorlog

In de tijdelijke tentoonstellingsruimte is t/m augustus 2024 te zien: Leven met oorlog. Sporen in generaties en samenleving

Het Poortje

Het kleine Poortje en de naastgelegen grote poort aan de Van Alkemadelaan gaven tijdens de Tweede Wereldoorlog toegang tot het Oranjehotel. Via het kleine Poortje verlieten terdoodveroordeelde gevangenen het Oranjehotel. Ruim 250 mensen werden vanuit deze gevangenis op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Aan de buitenmuur is een plaquette te lezen met een versregel van oud-gevangene Anthonie Donker: 'Gedenk hun laatste gang door deze poort. Hun leven voor vrijheid en voor recht gegeven. Zet hun strijd voort'. Op 6 september 2019 is het Nationaal Monument Oranjehotel door Koning Willem-Alexander geopend door de grote poort op een kier te zetten. Voortaan is er altijd zicht van buiten naar binnen, en van binnen naar buiten.

Relief 'Zij waren eensgezind' 

Bij de ingang van het complex bevindt zich een relief van Albert Termote dat in 1950 door Koningin Juliana werd onthuld. De sculptuur toont de saamhorigheid van de gevangenen. Het beeldt een groep geketende gevangenen uit rondom een Oranjeboom en omringd door prikkeldraad. Hieronder staat de tekst 'Zij waren eensgezind' en '1940-1945'.