Wat is er te zien?

Het Nationaal Monument Oranjehotel bestaat uit een vaste tentoonstelling. Hier hoort u de verhalen van mensen die hier opgesloten zaten. We vertellen over het gevangenisleven en gevangenissysteem, maar ook over de bezetting, het verzet, de ontwrichting binnen families en de naoorlogse omgang met het verleden. Verhalen die symbool staan voor moed, veerkracht en incasseringsvermogen. Verhalen die in onze tijd nog belangrijk zijn: ze laten zien hoe kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes mensen maken op het moment dat rechteloosheid, onderdrukking en vervolging de samenleving in zijn greep hebben.

In het hart van het Herinneringscentrum bevindt zich de authentieke Cel 601, een van de dodencellen. Deze cel werd direct na de oorlog in oorspronkelijke staat als stille getuige bewaard.  

Tussen het cellencomplex en de vijf meter hoge gevangenismuur is een open buitengebied met een Amfitheater. Hier vindt de jaarlijkse Herdenking plaats. In de lange buitenmuur van de gevangenis bevinden zich nog twee monumenten: 'het Poortje' en het Relief ‘Zij waren eensgezind’.

Tezijnertijd wordt aan de overzijde van de weg, langs de duinrand het ‘Duinmonument’ ingericht met namen van de gefusilleerden op de Waalsdorpervlakte. Dit monument legt de verbinding met de nabijgelegen fusilladeplaats.