Voortgezet Onderwijs

Nieuw: Achter de tralies van de Tweede Wereldoorlog (90 minuten)

Hoe is het om te moeten leven in een land waarin je niet mag zijn wie je bent. Waar je niet kan doen wat je wilt en waar je vrijheid beperkt wordt? In oude gevangeniscellen ontdekken leerlingen aan de hand van persoonlijke verhalen van gevangenen uit het Oranjehotel wat zich hier tijdens de Duitse bezetting afspeelde.

De leerlingen herkennen oorzaken en gevolgen van de ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat tijdens de Duitse bezetting en krijgen kennis over en inzicht in het belang van de rechtsstaat voor de huidige vrijheid van de Nederlandse burger.

Doelgroep:
- Basisonderwijs
- Onderbouw VO/kader (12 tot 14 jaar)
- Bovenbouw VO/havo/wo (14 tot 16 jaar)

Praktisch:
Prijs per leerling: € 4,-
Max aantal leerlingen 35 per groep (2 begeleiders gratis).
Mogelijk op maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur.
Reserveren: reserveringen@oranjehotel.org of tel. 070 222 80 70
(Deze les wordt gegeven vanaf september 2024).


Museumles 'Besef hoe kwetsbaar vrijheid is' (90 minuten)

Hoe is het om te leven in een land waar je vrijheid beperkt wordt en je niet meer mag doen of zeggen wat je wilt? Op de plek waar het echt gebeurd is, onderzoeken de leerlingen het persoonlijke verhaal van een gevangene in het Oranjehotel. Er zijn 10 verschillende verhalen met vragen die de leerlingen in groepjes op een tablet beantwoorden. In alle verhalen staan de ervaringen van de gevangene en het ontbreken van vrijheid centraal. Daarnaast wordt in deze les in spelvorm aandacht besteed aan de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat.

Inhoud:
- Educatieve Introductiefilm ‘Het Oranjehotel’
- Spel ‘Het rechts(staat) of het valt’
- Bezoek tentoonstelling aan de hand van verhalen
- Afronding en reflectie

Doelgroep:
VMBO en Onderbouw HAVO/VWO
Geschiedenis, Maatschappijleer, Burgerschap
Sluit aan bij kerndoelen 37,40, 43, 47

Praktisch:
Prijs per leerling: € 4,-
Max. 30 leerlingen per groep (2 begeleiders gratis)

Bij deze les is een voorbereidende les en reflectieve les ontwikkeld.

Boek hier uw les

Deze les wordt ook aangeboden via Cultuurmenu


Museumles 'in gesprek met oud-gevangenen’ (90 minuten)

Een museumles voor de bovenbouwklassen van het voortgezet onderwijs en het MBO. Na de introductie gaan de leerlingen in groepjes de voormalige gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog ontdekken. Tijdens hun zoektocht luisteren ze naar verhalen van oud-gevangenen die hen aan het denken zetten over verschillende thema's zoals rechteloosheid en willekeur. Het bezoek wordt afgesloten met een interactieve fotografieopdracht. De leerlingen hebben hier een mobiele telefoon voor nodig.

Inhoud:
- Educatieve Introductiefilm ‘Het Oranjehotel’
- Bezoek tentoonstelling aan de hand van verhalen
- Interactieve fotografieopdracht
- Afronding en reflectie

Doelgroep:
Bovenbouw HAVO/VWO en MBO
Geschiedenis, Maatschappijleer, Burgerschap
Sluit aan bij kerndoelen 37,40, 43, 47

Praktisch:
Prijs per leerling: € 4,-
Max. 30 leerlingen per groep (2 begeleiders gratis)

Bij deze les is een voorbereidende les en reflectieve les ontwikkeld.

Boek hier uw les


Bezoek met audiotour (90 minuten)

Na de introductiefilm bekijken de leerlingen zelfstandig de tentoonstelling met audiotour en gaan op zoek naar de sporen van deze Duitse politiegevangenis. Bij verschillende thema’s vertellen gevangenen via de audiotour over hun ervaringen. Dit zijn fragmenten afkomstig uit brieven, dagboeken en andere persoonlijke documenten. De leerlingen kunnen zo zelf kiezen wat ze willen zien en horen en lopen een geheel individuele tour. Een educatief begeleider is aanwezig om op sommige plekken aanvullende informatie te kunnen geven. Na afloop wordt gezamenlijk gereflecteerd op het bezoek en de verhalen die ze hebben gehoord.

Inhoud:
- Educatieve Introductiefilm ‘Het Oranjehotel’
- Bezoek tentoonstelling met audiotour
- Afronding en reflectie

Praktisch:
Prijs per leerling  € 4,-
Max. 30 leerlingen per groep (2 begeleiders gratis)

Boek hier uw les