MBO

Voor studenten MBO past een bezoek aan het Oranjehotel goed binnen de kaders van het vak Burgerschap. Het educatief programma sluit aan bij de politiek-juridische en sociaal-maatschappelijke dimensie. De leerlingen ervaren de gevolgen van het wegvallen van de rechtsstaat tijdens de Duitse bezetting en worden zelf aan het denken gezet over het belang van vrijheid en recht.

Museumles 'Besef hoe kwetsbaar vrijheid is'  (90 minuten)

Studenten maken aan de hand van een verhaal van een gevangene een persoonlijke zoektocht. Er zijn 10 verschillende verhalen, die door de studenten in groepjes worden behandeld. Met een tablet lopen ze door de tentoonstelling en beantwoorden vragen aan de hand van video’s, audiofragmenten, afbeeldingen en objecten. De verschillende vragen vormen een samenhangend geheel, waarbij de ervaringen van deze gevangene en het ontbreken van vrijheid centraal staan. Daarnaast wordt in dit programma in spelvorm aandacht besteed aan de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat.

Inhoud:
- Educatieve Introductiefilm ‘Het Oranjehotel’
- Spel ‘Het rechts(staat) of het valt’
- Bezoek tentoonstelling aan de hand van verhalen
- Afronding en reflectie

Praktisch:
Prijs per student: € 4,-
Max. 30 studenten per groep (2 begeleiders gratis)

Boek hier uw les


Bezoek met audiotour (90 minuten)

Na de introductiefilm bekijken de studenten zelfstandig de tentoonstelling met audiotour en gaan op zoek naar de sporen van deze Duitse politiegevangenis. Bij verschillende thema’s vertellen gevangenen via de audiotour over hun ervaringen. Dit zijn fragmenten afkomstig uit brieven, dagboeken en andere persoonlijke documenten. De studenten kunnen zo zelf kiezen wat ze willen zien en horen en lopen een geheel individuele tour. Een educatief begeleider is aanwezig om op sommige plekken aanvullende informatie te kunnen geven. Na afloop wordt gezamenlijk gereflecteerd op het bezoek en de verhalen die ze hebben gehoord.

Inhoud programma
- Educatieve Introductiefilm ‘Het Oranjehotel’
- Bezoek tentoonstelling met audiotour
- Afronding en reflectie

Praktisch:
Prijs per student: € 4,-
Max. 30 studenten per groep (2 begeleiders gratis)

Boek hier uw les