Verder luisteren of lezen

Internet

 • www.oorlogsbronnen.nl: Het startpunt voor uw zoektocht naar personen en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog op basis van bestaande bronnen van een groot aantal organisaties.
 • digitaalmonument.oranjehotel.org In het digitale namenregister verzamelen wij de namen en gegevens van oud-gevangenen.
 • www.tweedewereldoorlog.nl Een portal over de Tweede Wereldoorlog met achtergrondinformatie, activiteiten, educatieve producten, musea.
 • www.actienietweggooien.nl Heeft u een voorwerp of document uit de Tweede Wereldoorlog en wilt u dat schenken? Neemt u dan eens een kijkje op deze site voor meer informatie.

 

Luisteren

 • Podcastserie 'Oranjehotel in verzet' (productie Peter de Ruiter, Den Haag 2019). De podcastserie Oranjehotel in verzet laat horen hoe verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog doorgaan met hun strijd tegen onrecht als zij zijn vastgezet in het Oranjehotel, zie www.oranjehotelinverzet.nl
   

Lezen


Oranjehotel

 • Benda-Beckmann, Bas von, Het Oranjehotel. Een Duitse gevangenis in Scheveningen (2019)
 • Bergmans, Loes, Episode (1946)
 • Beaufort, Binnert Philip, Kerstmis in Scheveningen (1945)
 • Boom, Bart van der, ‘Den Haag: de Waalsdorpervlakte. Verzet en repressie in de Tweede Wereldoorlog’, in: Wim van den Doel, red., Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (2005)
 • Brandsma, Titus, Mijn Cel. Dagorde van een gevangene (1944)
 • Brandsma, Titus, Het laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. Geschreven op last van de Gestapo in de strafgevangenis te Scheveningen (1945)
 • Bunge, Louis van, Scheveningen (1945)
 • Chardon, Paula J., Dertien dagen gevangenisleven door Paula J. Chardon. Uit haar oorlogsdagboek tijdens de gevangenschap in de Polizeigefängnis te Scheveningen, januari 1944, en verder tot en met de vrede in mei 1945 (1972)
 • Feenstra, R. e.a., R.P. Cleveringa Gedenkschriften (1983)
 • Fries, K. de, ‘In deze bajes…’. Een jaar Oranjehotel (1945)
 • Gelder, Bert van, Deutsche Betreuung in dem holländischen Polizeigefängnis der SIPO (2005)
 • Heemstra, E. Th. J. baronesse van, In hun greep. Dagboek van mijn gevangenschap (1945)
 • Heijenbro, J.H. en G.H.P. Steenmeijer, Bouwhistorische aantekening. Dodencel 601 in het Penitentiair Complex Scheveningen. Pompstationsweg 32, ’s-Gravenhage (maart 2001)
 • Jong, Lou de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel VIII: Gevangenen en gedeporteerden (1978)
 • Pellenburg, J.A., In de gevangenis te Scheveningen (z.j.)
 • Romkes, Jenneke, Cel 383, zing nog eens. Een leven met de oorlog (1987)
 • Stichting Oranjehotel, 40 jaar Oranjehotel, 1945-1985 (1985)
 • Stichting Oranjehotel, Cel 601. Drieënveertig herdenkingen in het Oranjehotel in Scheveningen (1988)
 • Stichting Oranjehotel, Kom vanavond met verhalen… (1995)
 • Stichting Oranjehotel, Stichting Oranjehotel 1940-2005 (2005)
 • Stichting Oranjehotel, Stilstaan bij Cel 601 (2010)
 • Terwiel, Jan Maarten,  Bajes in de duinen,1880-2000 (1998)
 • Verstraeten, Jos, Oranjehotel. Episoden uit het leven van no. 724 (z.j.)
 • Weber, E.P., Gedenkboek van het Oranjehotel (1946, 1947, 1982)

(Auto-)biografieën

 • Arnoldussen, Paul en Hans Olink, Twee broers, drie levens. Henri & Anton Pieck (2008)
 • Bakels, Floris, Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekampen (1977)
 • Balk, J.Th., Tom Bosschart, 1897-1941. Verzetsstrijder van het eerste uur (1971)
 • Bamberg, Don, Dossier NN: spoorloos in Hitler’s Derde Rijk (1985, 2010). Te bestellen via info@oktober44.nl
 • Boom, Corrie ten, Gevangene en toch... Herinneringen uit Scheveningen, Vught en Ravensbruck (1946)
 • Boots, Alice en Rob Woortman, Anton de Kom. Biografie 1898-1945 / 1945-2009 (2009)
 • Breebaart, Pim, Breebaart: verhalen over de familie Breebaart, aangevuld met de verhalen over de families van den Bergh, van Heijningen en Kraan (2014)
 • Brouwer, Meindert, Den Vaderland Getrouwe (1947)
 • Bunge, Muel van, ‘Vandaag ben je een man geworden’. Hoe WOII zijn sporen trekt (2013)
 • Cornelissen, Igor, Mathieu Smedts: De katholiek die Vrij Nederland redde (2006)
 • Everard, Myriam en Fransisca de Haan (ed.), Rosa Manus (1881-1942). The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist (2017)
 • Eman, D. en J. Schaap, Things we couldn’t say (1994) - vertaling: Die hun leven niet liefhadden tot de dood (1995)
 • Folmer, D.W., Dagboek Kamp Amersfoort 1942 (2005)
 • Harthoorn, W.L., Verboden te sterven (1963, 2007)
 • Hazeu, Wim, Vestdijk. Een biografie (2005)
 • Hout, Carla van den, Sterke wortels (2015)
 • Knegt, P. de, De jongste van de achttien doden - George den Boon - 1919-1941 (2012)
 • Krop, F.J., Gevangenis en concentratiekamp; A: Scheveningen B: Het Haagsche Veer C: Amersfoort D: Vught (1945)
 • Lijnden-van den Bosch, A.M.C. van, Dominee D.A. van den Bosch (1946)
 • Meij, J.N.J. van der, Op erewoord…Oorlogsherinneringen van een marineman (, 1997)
 • Meijer, Brocardus, Titus Brandsma (1951)
 • Minco, Bill, Koude voeten. Begenadigd tot levenslang (1997)
 • Monchy, S.J.R. de, Bezetting en bevrijding. Persoonlijke herinneringen (1953)
 • Oudesluijs, D., Plekken van verzet en pijn - Herinneringen aan de oorlog (2011)
 • Poel, Aart van der, Vijand-Vriend-Broeder. Arno Potzsch in Nederland, 1940-1945 (2002)
 • Quarles van Ufford, J., Liefste, wij zijn op reis. Op zoek naar Sam van Voerst van Lynden (2015)
 • Ravenstein, M. van, Waarheen gaat…Gij? (1984)
 • Rijckevorsel, Laetitia M.L. van, Hemel en Hel - Het korte leven van Frans von Fisenne (2009)
 • Roelfzema, Erik Hazelhoff, Soldaat van Oranje, ’40-’45 (1971)
 • Schrieck, Frits van der, De onzichtbare musketier. Achter de schermen van Soldaat van Oranje (2018)
 • Scharp, P.H.H., ‘Het Vaderlant getrouwe’. De levensloop van Johannes Gerhardus Scharp (1995)
 • Schrijver, Elka, Oorlogsbelevenissen (1984)
 • Spier, Jo, Dat alles heeft mijn oog gezien. Herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt, 1942-1945 (1978)
 • Tas, L. van der, Overleven in Dachau (1985)
 • Termorshuizen, Gerard, Een humaan koloniaal. Leven en werk van Herman Salomonson alias Melis Stoke (2015)
 • Teunissen, Joh., Mijn belevenissen in de Duitse concentratiekampen (2002)
 • Velthoven, G.J. van, Scheveningen - Vught: kampnummer no. 6099 (1945)
 • Wenting, Ron, Herman Holstege. Een Oosterbeekse verzetsheld, 1903-1941 (2017)
 • Withuis, Jolande, Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001). Het leven van een verzetsheld (2008)

Verzet

 • Anderson, Jan en Erna Middelkoop, De Geuzen in Vlaardingen (2007)
 • Paape, Harry, De Geuzen (1965)
 • Gelder, Bert van, Brand bij de Wehrmacht! Verzetsgroep De Vonk, Den Haag 1942-1943 (2005)
 • Harthoorn, Rudi, Vuile oorlog in Den Haag. Bestrijding van het communistisch verzet tijdens de Duitse bezetting (2007)
 • Kok, René en Erik Somers (ed.)., ‘Toenemend Verzet’, in: Documentaire. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (1990)
 • Schulten, J.W.M, De geschiedenis van de Ordedienst. Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie (1998)


Tweede Wereldoorlog

 • Anderson, Jan en Hjalmar Teunissen, De donkere jaren van Vlaardingen. Van mobilisatie tot bevrijding (2005)
 • Berg, Kees en Maarten van Doorn, Dagboek van het dagelijks leven. Den Haag en de Hagenaars tijdens de bezetting, ’40-’45(1983)
 • Bochove, Bas van, Ser Louis en Herman Noordegraaf (red.), Schaduwen over Schiedam. Gebeurtenissen en belevenissen tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 (1995)
 • Dubois, A., De Muren Spreken.pdf
 • Futselaar, Ralph, Gevangenissen in oorlogstijd, 1940-1945 (2015)
 • Heere, Peter H. en Arnold Th. Vernooij, De Eerebegraafplaats te Bloemendaal (2005)
 • Jong, L. de, De bezetting na 50 jaar II (Den Haag 1990)
 • Kok, René en Erik Somers red., ‘Burgers en militairen in gevangenschap’, in: Documentaire. Nederland en de Tweede Wereldoorlog (1991)
 • Kornaat, Klaas, De schok van het onbekende. Vlaardingen tijdens crisis, bezetting en bevrijding (1936-1947)
 • Rij, C. van, ‘Tuchthuizen en gevangenissen’, in: Onderdrukking en verzet I, p. 671-679 (z.j.)
 • Spaans, Piet, Scheveningen Sperrgebiet (1983)
 • Necker Veterman, E., Keizersgracht 763. Een blauwboek (1946)
 • Withuis, Jolande, Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd (2005)


Gedichten

 • Donker, Anthonie, Tralievenster (1945)
 • Doolaard, A. den, Oranjehotel (1944)
 • Doolaard, A. den, De Partisanen en andere gedichten (1945)
 • Salomonson, Herman, Recrutenschool (1946)
 • Schreurs, Jacques, Eiland der Eenzamen (1946)