Adopteer een cel

Oorspronkelijk omvatte het Oranjehotel ruim 500 cellen. Hiervan zijn er nu nog 121 daadwerkelijk aanwezig, in die zin dat de celruimte nog bestaat en is voorzien van een deur. Sommige cellen zijn hersteld en worden straks gebruikt als presentatie-cel, andere cellen zijn gebleven in de situatie uit 2009 toen ze niet langer werden gebruikt voor detentie.

De nog zichtbare cellen zijn beschikbaar voor ‘adoptie’.
Uw persoonlijke betrokkenheid bij een bepaalde cel kunt u daarmee zichtbaar maken. Bovendien draagt u door adoptie direct bij aan de ontwikkeling van het Nationaal Monument Oranjehotel.

Adoptie kan op twee manieren: 
Op basis van een bepaald nummer of op basis van een willekeurig toe te bedelen nummer.
Een cel met voorkeursnummer adopteert u door een eenmalige storting van ten minste € 750.
Een willekeurige cel zonder voorkeursnummer kost ten minste eenmalig € 500.

Helaas is niet van alle gevangenen in het Oranjehotel bekend in welke cel ze zaten. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan, zodat we een zo volledig mogelijke database opbouwen.

Welke cellen zijn beschikbaar voor adoptie?
Cel 339 t/m 342
Cel 347 t/m 356
Cel 421 t/m 444
Cel 509 t/m 532
Cel 597 t/m 620 (met uitzondering van Cel 601)
Cel 676 t/m 699
Cel 746 t/m 757

Als u een cel adopteert krijgt u:

  • Een vermelding in de (digitale) plattegrond;
  • Een certificaat waaruit de adoptie blijkt;
  • Een Nationaal Monument Oranjehotel-pas (met daarmee gratis toegang voor max. 2 personen)
  • De status van Beschermer van het Oranjehotel gedurende het eerste jaar
  • Het eerste recht om na afloop van de vijf jaar periode op dezelfde voorwaarden te verlengen voor vijf jaar;
  • Een kleine sobere vermelding bij de cel die u adopteert.

Een cel is slechts beschikbaar voor één adoptie en de adoptie geldt voor een periode van vijf jaar.
Desgewenst kunt u kiezen voor een gespreide betaling van € 175 (voor een cel met voorkeursnummer) en € 125 (voor een cel zonder voorkeursnummer) per jaar. U mag natuurlijk altijd een hoger bedrag doneren.

U kunt natuurlijk ook namens een bepaalde groep, familie, nabestaanden of instantie adopteren.

Een cel adopteren die niet meer fysiek aanwezig is binnen het terrein van het Nationaal Monument Oranjehotel kan desgewenst ook. Ook daarvoor geldt een tarief van tenminste € 500.

Hoe kan ik een cel adopteren?
Een cel adopteert u door het onderstaande formulier in te vullen. U ontvangt dan een bevestiging en een betaalverzoek.

Aanmeldformulier 'Adopteer een cel'