08 maart 2019

Het complex begint vorm te krijgen

Het Nationaal Monument Oranjehotel is nu in de fase beland dat de restauratie-ruwbouw kan worden afgewerkt en dat in april kan worden gestart met inrichting van de tentoonstelling en het entreegebied. Tegelijk wordt dan het buitenterrein ingericht. In de buitenmuur wordt de grote oude inrijdpoort teruggebracht. Deze is recent teruggevonden in een opslaglocatie en wordt momenteel gerestaureerd. De poort wordt op een kier gezet en afgeschermd met een glasplaat waardoor men van buiten een glimp opvangt van het oude gebouw.  

Het restaureren van een oude monumentale gevangenis is geen eenvoudige opdracht, zeker niet als het oorspronkelijke plan wordt uitgebreid. In nauwe samenwerking met ontwerpers, tentoonstellingsmakers, bouwers, installateurs én de financiers is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan een ontwerp dat past bij het monument, de mogelijkheden die het gebouw geeft, de moderne tijd en het beschikbare budget. We zijn de vele subsidiegevers dankbaar dat ze zo positief willen bijdragen aan de omvorming van het oorspronkelijke ontwerp naar een moderne interactieve inrichting. Zo kan de betekenis van vrede en recht nog beter worden weergegeven.

Dat het Oranjehotel een monument is van 100 jaar oud, zal te zien zijn aan de muren, de oude balken, vloeren en oude wanden. Deze zijn zo geconserveerd dat men een beeld krijgt van het verleden, alsof de muren spreken. Letterlijk is dat het geval bij de muren waarin de door de gevangenen aangebrachte inscripties te zien zijn.