01 februari 2019

Impressie restauratie en verbouwing

De realisatie van het Herinneringscentrum Oranjehotel is in volle gang. Niet alleen wordt er een bijzonder complex gerealiseerd, er wordt ook een bijzonder bouwtraject gevolgd. In nauwe en intensieve samenwerking met de architect, de tentoonstellingsontwerpers en bouwers wordt in een zeer korte tijd een lastige restauratie doorgevoerd. De originele staat van de gebouwen was slechter dan verwacht en het kost veel inspanning en budget om de in originele staat verkerende Doodencel 601 te behouden en de zeven oorspronkelijke cellengangen en andere oorspronkelijke ruimten tot een volwaardig monumentaal complex om te bouwen.

Momenteel worden de laatste ontwerpwerkzaamheden afgerond en zal de laatste hand worden gelegd aan het tentoonstellingsontwerp. Voorjaar 2019 zijn de bouwwerkzaamheden aan het gebouw klaar en wordt begonnen met het afwerken van het buitenterrein. Daarbij wordt ook de oude inrijpoort weer aangebracht in de bestaande ringmuur. De poort zal op een symbolische kier worden gezet, waarbij de kier wordt opgevuld met een glasplaat voorzien van de gravering ‘opdat deze nooit meer zal sluiten’. Daarmee krijgen ook de mensen die langslopen zicht op het monument. En hebben de bezoekers van het Oranjehotel zicht op het duinmonument dat aan de Van Alkemadelaan zal worden opgericht.