07 december 2022

Nieuwe tentoonstelling: Leven met oorlog. Sporen in generaties en samenleving

In Nederland zijn er veel mensen voor wie oorlog nooit ver weg is: mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, militairen en veteranen, maar ook zij die moesten vluchten om te overleven. Zij leven elke dag met de gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. Deze vaak traumatische ervaringen hebben een grote invloed op hun leven en op de mensen om hen heen.

In het kader van het landelijk themajaar ‘Leven met Oorlog’ in 2023 organiseert het NM Oranjehotel i.s.m. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld de tentoonstelling Leven met oorlog, sporen in generaties en samenleving.
De tentoonstellingteksten, met illustraties van Dido Drachman, gaan in op de verschillende manieren waarop oorlog en trauma in mensen, generaties en samenlevingen kunnen doorwerken.

Bijzonder onderdeel zijn vijf mini-documentaires van filmmaker Sandra Parry met persoonlijke verhalen van enkele oorlogsgetroffenen en hun naasten. Deze minidocumentaires worden ook getoond in de andere WO2 Herinneringscentra.

De tentoonstelling is te zien vanaf 14 februari 2023.

Het themajaar wordt gefinancierd door bijdragen van vfonds en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.