06 november 2019

Oranjehotel en Waalsdorpervlakte aangewezen als Rijksmonument

Op 5 november j.l. startte minister Van Engelshoven van OCW de procedure om het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte aan te wijzen als Rijksmonument. Op deze manier kunnen deze plekken van herinnering aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog voortaan beter beschermd worden voor toekomstige generaties.