16 december 2021

Pia Dijkstra nieuwe voorzitter Stichting Nationaal Monument Oranjehotel

Voormalig Tweede Kamerlid, journalist en presentator Pia Dijkstra wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Nationaal Monument Oranjehotel. Zij volgt in januari 2022 Dineke Mulock Houwer op die na 12 jaar aftreedt. Voor Pia Dijkstra is het een eer om toe te treden tot het bestuur van het herinneringscentrum in de voormalige gevangenis in Scheveningen: “Wat op die plek, in dat gebouw, in deze gevangenis heeft plaatsgevonden tijdens de nazi-bezetting mag nooit worden vergeten. Dat moeten we onder de aandacht blijven brengen. Juist in deze tijd waarin sommigen zo gemakkelijk de ongehoorde vrijheidsberoving en moord door de Duitse bezetter vergelijken met de beperkende maatregelen waar we nu soms mee te maken hebben”.

Van jaarlijkse herdenkingsplek naar Nationaal Monument

Pia Dijkstra volgt Dineke Mulock Houwer op die in 2009 voorzitter werd. Onder haar voorzitterschap groeide het Oranjehotel uit van een plek die slechts eenmaal per jaar tijdens een besloten herdenking te bezoeken was tot een publiek toegankelijk herinneringscentrum. Dankzij de inzet van velen werd de cellenbarak van sloop gered en werd het gebouw met buitenterrein en poorten in september 2019 als Nationaal Monument Oranjehotel geopend door koning Willem-Alexander.

Nieuwe fase

Plannen om vervolgens meer scholieren en bezoekers uit binnen- en buitenland te trekken werden door de coronamaatregelen en verplichte sluitingen ernstig vertraagd. Maar achter de schermen is hard doorgewerkt aan  o.a. educatieprogramma’s en het verzamelen en ontsluiten van de namen van oud-gevangenen. Recent werd het herinneringscentrum samen met de Waalsdorpervlakte als rijksmonument aangewezen. Eerder had het al de status van geregistreerd museum verworven waardoor ook Museumkaarthouders in 2022 gratis toegang hebben.

Dineke Mulock Houwer: “Het was zeer de moeite waard te strijden voor het behoud van het Oranjehotel. Nu dit is gerealiseerd komt er een nieuwe fase met meer aandacht voor educatie en publieksinformatie. Dat is een goed moment om het stokje over te dragen”.

Nieuwe voorzitter en vernieuwd bestuur

Pia Dijkstra (Franeker, 1954) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en was van 2010 tot maart 2021 lid van de Tweede Kamer voor D66. Daarvoor was zij actief als programmamaker, journalist en televisiepresentator van o.a. het NOS journaal.

Naast een nieuwe voorzitter zijn er recent nog andere bestuurswisselingen geweest. Jilt Sietsma (inhoud, historie en educatie) nam na 18 jaar afscheid van het bestuur. Ook moest door haar onverwachts overlijden abrupt afscheid genomen worden van secretaris Ien Vinkenburg-Bos.

Het nieuwe bestuur is vanaf januari 2022 als volgt samengesteld:

Mevr. P. Dijkstra, voorzitter
Dhr. E.H. Wellenstein, vice voorzitter
Dhr. M.J. Cremers, penningmeester
Dhr. N.A. van Amstel, lid (beheer en onderhoud)
Dhr. H. M. Kappelle, lid (Beschermers en fondsenwerving)
Dhr. J. Poort, lid (marketing en communicatie)
Mevr. I. Raaijmakers, lid (inhoud, historie, educatie)