10 juni 2019

Realisatie in de laatste fase

De realisatie van het Oranjehotel is in de laatste fase aanbeland. Alles is gericht op de openstelling in september. De noordelijke bouwdelen, waaronder de D-gang en de Dienstvertrekken zijn al opgeleverd. Hier wordt nu de tentoonstelling over de geschiedenis van het Oranjehotel gerealiseerd. Het zuidelijke deel (waar straks het nieuwe Entreegebied komt) is in de afwerkingsfase. In juli wordt ook de grote inrijdpoort teruggeplaatst, die oorspronkelijk in de buitenmuur zat en gerestaureerd is. 

Naast de werkzaamheden binnen, zal ook het buitenterrein worden ingericht. Dit krijgt het uiterlijk van een duinlandschap als verwijzing naar de Waalsdorpervlakte. Opvallend element hierin is een Amfitheater dat verdiept in de bodem ligt. Hier zullen in de toekomst ook de Herdenkingen plaatsvinden.