05 maart 2021

Stadsmuseum Vlaardingen, Stadsarchief Vlaardingen en Oranjehotel werken samen tijdens Geuzenmaand

Ook dit jaar besteedt het NM Oranjehotel aandacht aan de Geuzenmaand. De hele maand wappert de Geuzenvlag bij het Reliëf aan de Stevinstraat en van 8 t/m 13 maart zullen online vijf portretten van Geuzen worden uitgelicht in samenwerking met Museum Vlaardingen en het Stadsarchief Vlaardingen.

De vijf portretten, geïllustreerd met foto’s uit de collecties van het Stadsarchief Vlaardingen en particulieren, zijn hier te zien. Met de online serie staan de drie instellingen stil bij de executie van vijftien Geuzen en drie Februaristakers op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte, ‘de Achttien dooden’ uit het bekende gedicht van Jan Campert. Dit jaar dus 80 jaar geleden.

De Geuzengroep geldt als een van de vroegste verzetsgroepen in Nederland en is onlosmakelijk met het Oranjehotel verbonden. Al op 15 mei 1940 roept de Schiedamse Bernard IJzerdraat (1891-1941) in zijn eerste ‘Geuzenbericht’ op tot verzet. De groep is nog erg onervaren en onvoorzichtig. Velen worden eind 1940 gearresteerd. Meer dan honderd Geuzen, velen afkomstig uit de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zitten tegelijkertijd in het Oranjehotel. Een groot aantal komt in Duitse concentratiekampen en gevangenissen terecht. Een deel van de Geuzen blijft tot in 1942 actief.

Het verhaal van de Geuzen is vanaf 8 maart in een chronologische tijdlijn op www.museumvlaardingen.nl te lezen. De historische gebeurtenissen zijn voorzien van vaak nog niet eerder vertoond beeldmateriaal als foto’s en brieven, onder meer afkomstig van nabestaanden van de Geuzen.   

Traditioneel wordt op 13 maart in Vlaardingen de Geuzenpenning uitgereikt aan een hedendaagse vrijheidsstrijder of mensenrechtenactivist. Dit jaar is de penning toegekend aan Malgorzata Gersdorf, de voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof. Vanwege Corona zal de penning pas volgend jaar aan haar worden  uitgereikt.