30 januari 2023

Tentoonstelling Leven met oorlog. Sporen in generaties en samenleving

In het kader van het landelijk themajaar ‘Leven met Oorlog’ organiseert het Nationaal Monument Oranjehotel in samenwerking met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld  de tentoonstelling Leven met oorlog. Sporen in generaties en samenleving.

In Nederland zijn er veel mensen voor wie oorlog nooit ver weg is: mensen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, militairen en veteranen, maar ook zij die moesten vluchten om te overleven. Zij leven elke dag met de gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. Deze vaak traumatische ervaringen hebben een grote invloed op hun leven en op de mensen om hen heen.

Teksten met illustraties van Dido Drachman tonen de verschillende manieren waarop oorlog en trauma in mensen, generaties en samenlevingen kunnen doorwerken. Bijzonder onderdeel zijn vijf mini-documentaires van filmmaker Sandra Parry met persoonlijke verhalen van oorlogsgetroffenen en hun naasten. Deze video's zijn ook te zien in de andere herinneringscentra in Nederland.

De tentoonstelling is verlengd t/m augustus 2024.

Themajaar en tentoonstelling zijn mogelijk dankzij bijdragen van vfonds en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer informatie over het themajaar via deze link.