Regels veilig museumbezoek

  • Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 
  • Het is alleen toegestaan om met meer dan één persoon naar het museum te komen als sprake is van een gezelschap (mensen uit hetzelfde gezin of huishouden). 
  • Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige (online) reservering met een entreekaartje voor de dag en het tijdslot (met vaststaande starttijd) waarop geboekt is; zij komen op tijd of maximaal 15 minuten voor starttijd(dus niet eerder) om wachtrijen te voorkomen. Het is niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken. 
  • Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer en ga vooral naar musea in (de omgeving van) je woonplaats. 
  • Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel). 
  • Groepsrondleidingen, of activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang.
  • Schoolreisjes van kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele advies van het RIVM, in overleg met de veiligheidsregio en de betreffende basisschool. 
  • Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap. 
  • Volg altijd de hygiënemaatregelen. 
  • Volg altijd de aanwijzingen op van medewerkers en vrijwilligers van het museum.

Bron: protocol Museumvereniging mei 2020