ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.


NIEUWS

27 september 2014

Tijdens de jaarlijkse herdenking van het Oranjehotel werd de herdenkingsrede uitgesproken voor Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

Onder deze link vindt u de volledige tekst van de herdenkingsrede.

Follow this link for the full text of the Remembrance Address.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Klik op de bovenstaande foto voor meer foto’s van de herdenking 2014

VfondsDe herdenking werd mede mogelijk gemaakt door het vfonds. vfondsrectangel

 

Realisering Herinneringscentrum Oranjehotel stap dichterbij

Er is op zaterdag 27 september een belangrijke stap gezet naar de vernieuwing en het publiek toegankelijk maken van het monument Oranjehotel waar in de oorlog ruim 25.000 verzetsmensen gevangen zaten. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukte tijdens de jaarlijkse herdenkingsrede in Scheveningen dat de rijksoverheid substantieel zal bijdragen aan de realisatie van dit monument dat symbool staat voor recht en vrede. Hierdoor is de helft van het benodigde bedrag veiliggesteld.

Daarnaast werd bekendgemaakt dat het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg),  na overleg met de Staatssecretaris van VWS, bereid is 1 miljoen euro te investeren in de realisering van het vernieuwde en voor het publiek toegankelijke monument.

Staatssecretaris Van Rijn zei in zijn rede onder meer: “In het verhaal van de Tweede Wereldoorlog draagt het Oranjehotel een belangrijke getuigenis in zich. En daarmee is het een potentieel, krachtig medium naar volgende generaties. … Dit historisch verhaal moeten we daarom blijven vertellen, zodat nieuwe generaties begrijpen dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.” Ook stipuleerde Van Rijn het belang van de situering van het Oranjehotel in Den Haag: “Het Oranjehotel staat niet in zomaar een stad; het staat in Den Haag, de stad die het predicaat “Internationale Stad van Vrede en Recht” draagt.” Ook de gemeente Den Haag hecht grote waarde aan dit bijzondere monument binnen haar grenzen en heefteen bijdrage van minimaal 500.000 euro gereserveerd voor het Oranjehotel.

Voorzitter Dineke Mulock Houwer van de Stichting Oranjehotel: “Wij zijn erg blij met deze bijdragen van de overheid en van het vfonds, na de eerdere toezegging van Den Haag. Dit geeft ons het vertrouwen dat het herinneringscentrum Oranjehotel gerealiseerd moet kunnen worden. Dit zeg ik ondanks het feit dat we nu nog een gat van 1,5 miljoen euro hebben en dat we daarvoor nog steeds verder moeten met het realiseren van de financiering.”

Ook directeur Heerts van het vfonds benadrukt het nationale belang van het Oranjehotel: “Het Oranjehotel was een belangrijke plek voor de moedige verzetsmensen in Nederland; een plek waar in vele gevallen hun lot bepaald werd. Het past daarom in het beleid van het vfonds dat deze plek een waardige plaats krijgt tussen de herinneringscentra in Nederland, waarmee we de strijd van deze mensen willen blijven herdenken.” Ook de relatie met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen van het Oranjehotel gefusilleerd werden, acht Heerts van grote betekenis.

Toekomst en donaties

De toekomst van het Monument Oranjehotel wordt in het komende jaar bepaald. Kijk hiervoor op de pagina’s Toekomst en Donaties. U kunt helpen om het monument te behouden en vernieuwen door uw donatie voor het Monument Oranjehotel op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel.

Gelegenheid tot bezoek Doodencel 601

IMG_0051     IMG_0091
Groep 8 van de Annie MG Schmidtschool in Den Haag bezocht op 25 juni 2014 het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte

De eerstkomende gelegenheid zal zijn op woensdag 25 februari. U kunt zich aanmelden door voor 22 februari een mail te sturen. U wordt verzocht in de mail voor iedere bezoeker de naam en het nummer van paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te geven, en of u gebruik wilt maken van een parkeerplaats. Nadere informatie over het bezoek zal u dan per mail gestuurd worden. Het aantal bezoekers dat op een middag ontvangen kan worden is beperkt, dus we vragen in  voorkomende gevallen uw begrip.

Een eerdere bezoeker publiceerde foto’s gemaakt tijdens het bezoek op PhotoImpressions.nl.

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter


 

HERDENKING

De jaarlijkse herdenking vond in 2014 plaats op zaterdag 27 september. De speker was drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De tekst van de herdenkingsrede vindt u onder deze link.

 

 


MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. In dit Huis van Bewaring, nu monument, werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor beperkt toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder