ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.

De Stichting Oranjehotel staat voor het behoud en de toegankelijkheid van het Monument Oranjehotel op de lange termijn. Het is uit historisch en maatschappelijk oogpunt belangrijk dit Monument van nationaal belang, waar duizenden verzetsmensen uit het hele land gevangen gezeten hebben tijdens de Duitse bezetting, te behouden voor de toekomstige generaties en zijn betekenis als symbool voor Vrede en Recht uit te dragen.


NIEUWS

Financiële bijdrage gemeente Den Haag

Op 24 november 2015 bracht het bijna voltallige College van B&W van Den Haag een bezoek aan het Oranjehotel. Het bestuur van de Stichting gaf een presentatie over de geschiedenis en de betekenis van het Oranjehotel en gaf gedetailleerde informatie over het te realiseren Herinneringscentrum Oranjehotel. Het College maakte tijdens dit bezoek bekend dat het besloten heeft een bijdrage van 750.000 euro te geven en bovendien een structurele bijdrage van 100.000 euro per jaar vanaf 2018 voor de exploitatie. Door deze significante bijdrage is de publieke openstelling van het monument Oranjehotel en het informatie- en educatiecentrum een belangrijke stap dichterbij gekomen.

DenHaag

Herdenking 2015

De jaarlijkse herdenking vond in 2015 plaats op zaterdag 26 september. De herdenkingsrede werd uitgesproken door prof mr. G.J.M. Corstens, voormalig president van de Hoge Raad. De tekst van de rede is na te lezen onder deze link. Tijdens de herdenking droegen acteurs van toneelgroep De Appel een akte uit het toneelstuk “Oranje Hotel” van oud-gevangene Eduard Veterman voor.

VfondsDe herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

Ontvangst- en expositieruimte

De ruimte voor de ontvangst en presentatie voor bezoekers van het Monument Oranjehotel is in mei 2015 nieuw ingericht. Naast de faciliteiten voor de celbezoeken is er een kleine expositie over het Oranjehotel en de levens van de gevangenen ingericht, waar o.a. de nummers van de cellen aangegeven staan. De inrichting van de ontvangst- en expositieruimte is ontworpen door beeldend kunstenares Tanja Engelberts (http://www.tanjaengelberts.eu/). Tanja Engelberts ontwierp en bouwde ook een sculptuur waarin enkele honderden foto’s uit de Doodenboeken zijn opgenomen, zie de onderstaande foto. Deze tweedelige sculptuur is opgesteld in de D-gang van de Cellenbarakken, in de onmiddellijke nabijheid van Doodencel 601.

sculptuur

 

Gelegenheid tot bezoek Doodencel 601

Doodencel 601 is open voor publiek op de laatste woensdag van iedere maand tussen 14:00 en 16:00 uur. Dit gebeurt in samenwerking met de Penitentiaire Instellingen Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf. De eerstkomende gelegenheid voor een bezoek aan Doodencel 601 is op woensdag 24 februari. U kunt zich aanmelden door uiterlijk vier dagen eerder een mail te sturen aan info@oranjehotel.org. U wordt verzocht in de mail voor iedere bezoeker de naam en het nummer van paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te geven, en of u gebruik wilt maken van een parkeerplaats. Nadere informatie over het bezoek zal u dan per mail gestuurd worden. Het aantal bezoekers dat op een middag ontvangen kan worden is beperkt, dus we vragen in  voorkomende gevallen uw begrip.

IMG_0051    IMG_0091
Groep 8 van de Annie MG Schmidtschool in Den Haag bezocht op 25 juni 2014 het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte

Wij maken u erop attent dat de bezoeken aan het Oranjehotel in principe in het Nederlands verlopen, maar op aanvraag zijn ontvangsten in het Engels, Duits, Frans, Italiaans of Russisch mogelijk. Ook hiervoor kunt u contact opnemen via info@oranjehotel.org.

Een eerdere bezoeker publiceerde foto’s gemaakt tijdens het bezoek op PhotoImpressions.nl.

Toekomst en donaties

De toekomst van het Monument Oranjehotel wordt in het komende jaar bepaald. Voor de realisering van het Herinneringscentrum Oranjehotel is ongeveer 3,3 miljoen euro nodig. In de afgelopen twee jaar heeft de Stichting Oranjehotel daarvan ongeveer 2 miljoen euro bijeen gebracht, o.a. via recente donaties van Aegon en het Comité 4 en 5 mei. Er is dus nog een aanzienlijke inspanning nodig. U kunt helpen om het monument te behouden en vernieuwen door uw donatie voor het Herinneringscentrum Oranjehotel te storten op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel. De Stichting Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk voor meer informatie op de pagina’s Toekomst en Donaties.

YouTube-film over het Oranjehotel

Een korte film over het Oranjehotel, gemaakt door Flamingo Productions, is te vinden op YouTube.

Boeken

In juli 2015 is een boek verschenen over een oud-gevangene van het Oranjehotel, Titus Brandsma. De titel van het boek is De Oogstnevel; het is een filmscenario, geschreven door Rob Vugts. Voor meer informatie, volg deze link.

Op 10 november 2015 wordt het boek Gevangenissen in oorlogstijd van Ralf Futselaar gepresenteerd in Nieuwersluis. Voor meer informatie, volg deze link.

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter


 

HERDENKING

De jaarlijkse herdenking vindt in 2015 plaats op zaterdag 26 september. De spreker zal dr. G.J.M. Corstens zijn, voormalig president van de Hoge Raad.

Indien u de plechtigheid wilt bijwonen kunt u dat kenbaar maken in een mail aan info@oranjehotel.org. Deelname aan de herdenking is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.

Een impressie van een eerdere herdenking is te vinden onder deze link.

De jaarlijkse herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds.

 


 

MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. In dit Huis van Bewaring, nu monument, werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder

 


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor beperkt toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder