ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.


NIEUWS

Herdenking 2014

De jaarlijkse herdenking in het Oranjehotel zal in 2014 plaatsvinden op zaterdag 27 september. De speker zal zijn drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kaarten voor het bijwonen van de plechtigheid kunnen aangevraagd worden via info@oranjehotel.org. De kaarten zijn gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.

Gevonden foto

De onderstaande foto is begin april gevonden aan de Pompstationweg in Scheveningen, vlak bij het Oranjehotel. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@oranjehotel.org.

gevondenfoto

Gelegenheid tot bezoek Doodencel 601

In de maand april zal Doodencel 601, naast 16 april, ook  opengesteld worden voor publiek in het kader van de Haagse Vrijheidsweken op woensdag 30 april tussen 14:00 en 16:00 uur. Dit gebeurt in samenwerking met de Penitentiaire Instellingen Haaglanden en de Rijksgebouwendienst. Indien u belangstelling heeft de Cel op 30 april te bezoeken kunt u dit kenbaar maken door voor 26 april een mail te sturen aan de Stichting Oranjehotel op info@oranjehotel.org. U wordt verzocht in de mail voor iedere bezoeker de naam en het nummer van paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te geven, en of u gebruik wilt maken van een parkeerplaats of rolstoelvoorzieningen. Nadere informatie over het bezoek zal u dan per mail gestuurd worden. Het aantal bezoekers dat op een middag ontvangen kan worden is beperkt, dus we vragen in voorkomende gevallen uw begrip.

Haags Vrijheidslogo

Accountant


De Stichting Oranjehotel komt graag in contact met een accountant voor de jaarlijkse controle van de financiële administratie. Voor nadere informatie of reacties kunt u mailen naar info@oranjehotel.org.

De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen


Van woensdag 5 februari tot 5 mei 2014 is in de Kunsthal in Rotterdam een bijzondere tentoonstelling te zien van 100 betekenisvolle voorwerpen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Het originele Poortje van het Oranjehotel is één van de voorwerpen, zie de onderstaande afbeelding van http://www.tweedewereldoorlog.nl/100voorwerpen/voorwerp/poortje-oranjehotel/. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op http://www.tweedewereldoorlog.nl.

100voorwerpen_hetPoortje

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter


 

HERDENKING

De jaarlijkse herdenking vindt in 2014 plaats op zaterdag 27 september. De speker zal zijn drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kaarten voor het bijwonen van de plechtigheid kunnen aangevraagd worden via info@oranjehotel.org. De kaarten zijn gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.

De herdenkingsrede van 2013 werd gehouden door dr. Hans Goedkoop, historicus, schrijver en televisiepresentator. De tekst van de herdenkingsrede kunt u nalezen op de pagina Herdenking. Ook kunt u de geluidsopname van de herdenking terugluisteren via de pagina Herdenking.
Lees verder


MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. Met uw hulp kan het ook in de toekomst een belangrijke rol vervullen. In dit monument werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor niet toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder