ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.

De Stichting Oranjehotel staat voor het behoud en de toegankelijkheid van het Monument Oranjehotel op de lange termijn. Het is uit historisch en maatschappelijk oogpunt belangrijk dit Monument van nationaal belang, waar duizenden verzetsmensen uit het hele land gevangen gezeten hebben tijdens de Duitse bezetting, te behouden voor de toekomstige generaties en zijn betekenis als symbool voor Vrede en Recht uit te dragen.


NIEUWS

Haagse Vrijheidsweken

De Haagse Vrijheidsweken is een serie activiteiten over onderwerpen rond vrijheid, vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde. Van maandag 13 april tot en met dinsdag 5 mei staan ongeveer 50 activiteiten op het programma. Tijdens de Haagse Vrijheidsweken kan het Oranjehotel bezocht worden op 15 en 22 april en op 5 mei, steeds om 14:00 uur. Het bezoek van 29 april is al volgeboekt. Meer informatie vindt u onder deze linkHaags Vrijheidslogo

Toneelstuk “Oranje Hotel”

Oud-gevangene Eduard Veterman schreef in 1945 het toneelstuk “Oranje Hotel”, dat in de jaren na de oorlog 150 keer werd opgevoerd, o.a. bij één van de eerste herdenkingen. Op 4 mei 2015 leest toneelgroep De Appel het toneelstuk in twee voorstellingen, om 17:00 uur en om 21:00 uur in de grote zaal van het Appeltheater, Duinstraat 6 in Den Haag/Scheveningen. De toegang is gratis, maar het is wel noodzakelijk op kaartjes te reserveren bij de Appelkassa aan de Duinstraat 6 of telefonisch 070 3502200. De kassa is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u de website van toneelgroep De Appel raadplegen.

Herdenking 2015

De jaarlijkse herdenking vindt in 2015 plaats op zaterdag 26 september. De spreker zal dr. G.J.M. Corstens zijn, voormalig president van de Hoge Raad. Indien u de plechtigheid wilt bijwonen kunt u dat kenbaar maken in een mail aan info@oranjehotel.org. Deelname aan de herdenking is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn. Een impressie van een eerdere herdenking is te vinden onder deze link.

Gelegenheid tot bezoek Doodencel 601

Doodencel 601 is open voor publiek op de laatste woensdag van iedere maand tussen 14:00 en 16:00 uur. Dit gebeurt in samenwerking met de Penitentiaire Instellingen Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf. In het kader van de Haagse Vrijheidsweken zal er gelegenheid zijn voor een bezoek aan Doodencel 601 op de woensdagen 15, 22 en 29 april en op dinsdag 5 mei. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@oranjehotel.org. U wordt verzocht in de mail voor iedere bezoeker de naam en het nummer van paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te geven, en of u gebruik wilt maken van een parkeerplaats. Nadere informatie over het bezoek zal u dan per mail gestuurd worden. Het aantal bezoekers dat op een middag ontvangen kan worden is beperkt, dus we vragen in  voorkomende gevallen uw begrip.

IMG_0051    IMG_0091
Groep 8 van de Annie MG Schmidtschool in Den Haag bezocht op 25 juni 2014 het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte

Een eerdere bezoeker publiceerde foto’s gemaakt tijdens het bezoek op PhotoImpressions.nl.

Toekomst en donaties

De toekomst van het Monument Oranjehotel wordt in het komende jaar bepaald. Kijk hiervoor op de pagina’s Toekomst en Donaties. U kunt helpen om het monument te behouden en vernieuwen door uw donatie voor het Monument Oranjehotel op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel. De Stichting Oranjehotel is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

YouTube-film over het Oranjehotel

Een korte film over het Oranjehotel, gemaakt door Flamingo Productions, is te vinden op YouTube.

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter


 

HERDENKING

De jaarlijkse herdenking vindt in 2015 plaats op zaterdag 26 september. De spreker zal dr. G.J.M. Corstens zijn, voormalig president van de Hoge Raad.

Indien u de plechtigheid wilt bijwonen kunt u dat kenbaar maken in een mail aan info@oranjehotel.org. Deelname aan de herdenking is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.

Een impressie van een eerdere herdenking is te vinden onder deze link.

De jaarlijkse herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds.

 


 

MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. In dit Huis van Bewaring, nu monument, werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder

 


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor beperkt toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder