ORANJEHOTEL 1940-1945

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel.


NIEUWS

Gelegenheid tot bezoek Doodencel 601

IMG_0051     IMG_0091
Groep 8 van de Annie MG Schmidtschool in Den Haag bezocht op 25 juni 2014 het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte

Doodencel 601 is open voor publiek op de laatste woensdag van iedere maand tussen 14:00 en 16:00 uur. Dit gebeurt in samenwerking met de Penitentiaire Instellingen Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt zich aanmelden voor woensdag 24 september door voor zaterdag 20 september een mail te sturen aan info@oranjehotel.org. U wordt verzocht in de mail voor iedere bezoeker de naam en het nummer van paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te geven, en of u gebruik wilt maken van een parkeerplaats. Nadere informatie over het bezoek zal u dan per mail gestuurd worden. Het aantal bezoekers dat op een middag ontvangen kan worden is beperkt, dus we vragen in voorkomende gevallen uw begrip.

Een eerdere bezoeker publiceerde foto’s gemaakt tijdens het bezoek op PhotoImpressions.nl.

Toekomst en donaties

De toekomst van het Monument Oranjehotel wordt in het komende jaar bepaald. Kijk hiervoor op de pagina’s Toekomst en Donaties. U kunt helpen om het monument te behouden en vernieuwen door uw donatie voor het Monument Oranjehotel op rekeningnummer NL80 RABO 0182 472 493 ten name van Stichting Oranjehotel.

Herdenking 2014

De jaarlijkse herdenking in het Oranjehotel zal in 2014 plaatsvinden op zaterdag 27 september. De spreker zal zijn drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Indien u de plechtigheid wilt bijwonen kunt u dat kenbaar maken in een mail aan info@oranjehotel.org. Deelname aan de herdenking is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.

Benefietconcert

Op de avond van de jaarlijkse herdenking, 27 september, wordt in de Elandkerk, Elandstraat 194 in Den Haag een benefietconcert gehouden door het Nederlands Concert Mannenkoor en het Christelijk Residentie Mannenkoor, behorend tot de top van de Nederlandse mannenkoren. De opbrengst van dit concert komt ten goede aan de Stichting Oranjehotel en is bedoeld om de realisering van het vernieuwde Monument Oranjehotel een stapje dichterbij te brengen. De aanvang is 19:30 uur, de kerk is open om 19:00 uur. De toegang bedraagt €15 plus uw eventuele vrijwillige extra bijdrage. Kaarten kunnen besteld worden via crmmannenkoor@hetnet.nl. Voor meer informatie klik hier.

concert

Videoclip over gevangene Oranjehotel

De Canadese muziekband Hollerado heeft een nummer en video gemaakt, So it goes, waarin het verhaal wordt verteld van de grootvader van de zanger, die gevangene was in het Oranjehotel. De kleinzoon ontmoet in 2013 een kleinzoon van een Duitse bewaker; een bijzonder verhaal over de mensen in het Oranjehotel. De video is deels in Doodencel 601 opgenomen. Voor de goede orde: er is geen muziek gemaakt in de Cel, de muzikanten playbacken. De video is te zien op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6R9yW4QxSfQ.

Hollerado

Motie voor het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel

Op donderdag 6 juni 2013 diende mevr. L. Helder (PVV) de volgende motie in bij de Tweede Kamer:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat het behoud van het oorlogsmonument Oranjehotel in Scheveningen van grote historische waarde voor Nederland is;
verzoekt de regering het gehele oorlogsmonument Oranjehotel in stand te houden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De motie werd op dinsdag 11 juni 2013 met algemene stemmen aangenomen.


 

  facebook  twitter


 

HERDENKING

De jaarlijkse herdenking vindt in 2014 plaats op zaterdag 27 september. De speker zal zijn drs. Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kaarten voor het bijwonen van de plechtigheid kunnen aangevraagd worden via info@oranjehotel.org. De kaarten zijn gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.

De herdenkingsrede van 2013 werd gehouden door dr. Hans Goedkoop, historicus, schrijver en televisiepresentator. De tekst van de herdenkingsrede kunt u nalezen op de pagina Herdenking. Ook kunt u de geluidsopname van de herdenking terugluisteren via de pagina Herdenking.
Lees verder


MONUMENTEN

Het Oranjehotel, de Cellenbarakken in de Scheveningse gevangenis tijdens de Bezetting, is een belangrijk deel van ons verleden. In dit Huis van Bewaring, nu monument, werden tijdens de Duitse bezetting verzetsmensen opgesloten en verhoord. Het is nauw verbonden met de Waalsdorpervlakte, waar meer dan 200 gevangenen werden gefusilleerd. 
Lees verder


TOEKOMST

Het Oranjehotel bevindt zich sinds de Tweede Wereldoorlog binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Samen met Doodencel 601 ligt het binnen de beveiligingsring en is daardoor beperkt toegankelijk voor het publiek. Het Poortje en de Gedenkplaat zijn wel zichtbaar opgenomen in de gevangenismuur.
Lees verder