Rudolph Pabus Cleveringa

(1894-1980)
In Oranjehotel: november 1940

“Ik luid tot roem en volging van die hun leven gaven tot wering van onrecht, tot winning der vrijheid en tot waring en verheffing van al Neerlands geestelijk goed.”