Wie zijn de vijf Geuzen op deze foto?

Een oproep eind vorig jaar van het NM Oranjehotel naar de identiteit van vijf verzetsmannen op een unieke historische foto heeft vier namen opgeleverd. De mannen, leden van De Geuzen, de eerste verzetsgroep van Nederland, werden op 8 april 1941 op transport gesteld naar Buchenwald. Dankzij informatie van nabestaanden konden de namen van vier mannen worden achterhaald. Van de vijfde man is alleen een hoed zichtbaar. Het is niet gelukt zijn naam te weten te komen. Met de informatie kan opnieuw een deel van de geschiedenis van de Geuzengroep worden ingevuld. 

Namen van de vier mannen:

De vier mannen zijn: Leen Kop (vrijgelaten uit Buchenwald op 21 juni 1941); Jan van Leeuwerden (bevrijd uit Buchenwald op 11 april 1945); Daan Hoek (bevrijd uit Buchenwald op 6 april 1945) en Willem Assenberg (vermoord in Dachau op 1 april 1943). De naam van Nicolaas Pieter Nipius is ook genoemd, zij het zonder verdere duiding. Verschillende bronnen bevestigen dat deze mannen vanuit het Oranjehotel werden gedeporteerd naar Buchenwald.

Foto gemaakt door zus Geuzenleider Arij Kop

Er is ook vastgesteld dat de foto op 8 april 1941 gemaakt is door Sara Oversluizen-Kop, een zus van Geuzenleider Arij Kop die op 13 maart 1941 werd gefusilleerd. Zij kwam die dag naar het Oranjehotel om spullen van haar omgekomen broer op te halen en zag een andere broer van hen, Leen Kop, als gevangene naar buiten komen. Ze wist snel de foto te maken, zeer waarschijnlijk zonder opgemerkt te worden door de Duitse soldaten. De foto is uiteindelijk terechtgekomen bij Jan Anderson van het gelijknamige Streekmuseum in Vlaardingen. Een reproductie van de foto hangt sinds 2019 in het NM Oranjehotel.

De Geuzen

De verzetsbeweging de Geuzen ontstond in de zomer van 1940 in Vlaardingen en Schiedam en breidde zich snel over Zuid-Holland uit. In november 1940 worden de eerste Geuzen door de Duitse bezetter opgespoord en gearresteerd. Veel van hen komen in het Oranjehotel terecht. In een proces volgens de nazi-“rechtsnormen” worden 43 Geuzen berecht. Vijftien van hen worden ter dood veroordeeld en op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Vier weken later worden 157 Geuzen zonder enige vorm van proces naar Buchenwald gedeporteerd. De meesten verblijven jaren in gevangenkampen, 54 van hen overlijden in gevangenschap.

Het onderzoek

Het onderzoek naar de identificatie is uitgevoerd door Jilt Sietsma en Ginevra Delfini, twee vrijwillige onderzoekers van het NM Oranjehotel na crowdsourcing onder het publiek. De persoonlijke verhalen van nabestaanden zijn bevestigd vanuit verschillende bronnen, maar kunnen niet onafhankelijk bevestigd worden, mede vanwege de beperkte scherpte en resolutie van de foto. Het NM Oranjehotel acht het niettemin zeer waarschijnlijk dat de identificaties juist zijn, omdat alle historische feiten kloppen en geen tegenstrijdige suggesties gedaan zijn.

Meer informatie over de foto en een presentatie over het onderzoek is te vinden via deze link.