Een journalist in de gevangenis

Journalist Louis van Bunge speelt al vroeg in de oorlog een rol in het verzet. Hij is lid van 'de Parool' groep die de illegale krant Het Parool verspreidt. Ook geeft hij geld aan het verzet en helpt hij onderduikers. Begin januari 1944 komt de Duitse politie Louis op het spoor. Hij wordt gearresteerd en op 21 januari in het Oranjehotel opgesloten. Na een aantal maanden gevangenschap wordt hij uiteindelijk op 5 mei 1944 vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het verblijf in het Oranjehotel had veel indruk op hem gemaakt: 

In de gevangenis bleven helaas die vele honderden lotgenoten, die wachtten op hun bevrijding. Of op hun dood. Mijn gedachten bleven daar, toen ik liep in de goede zonneschijn, op die verlaten laan.’

Na de oorlog werkt van Bunge bij het tribunaal voor Bijzondere Rechtspleging in Den Bosch waar hij meewerkt aan de vervolging van oorlogsmisdadigers.

Vrije pers

Tijdens de Duitse bezetting was er geen vrije pers meer: de kranten en radio moesten doen wat de bezetter wilde. Ook was het verboden naar andere dan de Duitse radiozenders te luisteren. In 1943 moest iedereen zijn radio inleveren. Niet iedereen deed dat. Sommigen verstopten hun radio en luisterden stiekem naar Radio Oranje of de BBC.